Guerrilla Solar: activisme ecolgic


Guerrilla Solar és una campanya d'acció directa per promoure l'ús de l'energia solar i de les energies renovables en general, l'estalvi energètic i l'eficiència en l'àmbit DOMÈSTIC.

Per acció directa entenem impulsar GESTOS concrets de persones. I entre aquests gestos volem destacar alguns que tenen a veure amb l'ús exemplar de tecnologies que ens apropen a una economia de suficiència.

Guerrilla Solar és una campanya a favor de la DEMOCRÀCIA ENERGÈTICA, per promoure que la ciutadania participi en la lluita contra el canvi climàtic, invertint en energies renovables, eficiència energètica i, al mateix temps, estalviant energia a casa. Cada persona, unitat familiar o municipi adherit a la Guerrilla Solar es converteix en un exemple per al seu entorn.

Cada unitat d'energia que obtenim de fonts d'energia renovable estalvia emissions d'efecte hivernacle i, per tant, allistar a la Guerrilla Solar és una forma real i pràctica de lluitar contra el canvi climàtic, a més de donar un exemple de militància ambiental per a les futures generacions.

Per aquests motius, la Guerrilla Solar posa a l'abast de les persones interessades en les energies renovables i l'estalvi energètic, diferents eines tecnològiques que facin possible el seu accés personal i domèstic. S'anima a utilitzar productes homologats en el mercat de les energies renovables, destacant el grau d'excel·lència assolit per la tecnologia solar. Els aparells solars utilitzats tenen un valor simbòlic i no poden causar danys a les xarxes de transport, a les persones o al medi ambient.

Guerrilla Solar: endolla't al Sol

Endolla't a Sol és la primera acció de la Guerrilla Solar. Una acció encaminada a constatar que som esclaus del consum energètic, quan també podríem ser productors i, a més, sense contribuir a l'escalfament global del planeta. Consumim energia bruta del petroli i electricitat altament contaminant de les centrals atòmiques. Podríem produir electricitat amb energia fotovoltaica des de les nostres cases per contribuir a estalviar watts bruts de la xarxa elèctrica. Però actualment no hi ha cap incentiu ni resulta gens fàcil endollar-se al Sol des de casa.

Per això, la Fundació Terra ha animat a empreses del sector de les renovables a dissenyar un electrodomèstic solar que produeixi electricitat amb la mateixa senzillesa i seguretat amb què ho fa una nevera, però que en comptes de consumir energia, la estalviï. Així, s'ha generat per primera vegada a l'Estat espanyol un autèntic aparell electrodomèstic plug & play per lluitar contra el canvi climàtic: el kit fotònic GS120.

El kit fotònic GS120 de la Guerrilla Solar el forma un panell fotovoltaic de 120 Wp de cllules de silici monocristal·lí d'alta qualitat que incorpora un microinversor de 125 W per inyeccina la xarxa elctrica amb 01:00 electrònica avançada que compleix tots els estndars per garantir la mxima seguretat i deixar d'enviar electricitat solar per l'endoll domèstic en cas que aquest es quedi sense tensi.

El kit fotnico GS120 de la Guerrilla Solarpodr generar prop d'uns 144 kWh a l'any, un volum d'electricitat que COMPENSA l'equivalent a un 10% del consum elctric anual per persona a la llar. En un dia assolellat ia ple rendiment, aquest panell fotovoltaic pot generar prop d'uns 400 watts / hora, és a dir, l'electricitat que pot estar consumint en hores de sol la nevera, ms altres aparells elèctrics endollats a casa. El kit fotnico GS120 de la Guerrilla Solars un estri amb una mnima empremta ecolgica, que retorna de sobres l'energia que s'ha emprat en la seva fabricació na els 3, 5 anys i que té la capacitat de generació d'electricitat renovable durant ms de 30 anys.

El kit fotnico GS120 de la Guerrilla Solargenera un petit estalvi, ja que en el moment que injecta l'electricitat a través de l'endoll convencional de casa, aquesta electricitat no deixa que entre de la xarxa de subministrament elctric general. Per tamb pot ser que hi hagi moments en què no tinguem consum elctric i, en canvi, s que hi hagi producci elctrica amb el kit. En aquest cas, aquests watts s'alliberen a la xarxa elctrica general i passen a ser un regal d'energia verda que frena l'entrada d'electricitat bruta al conjunt de la xarxa.

> Descarrega't eltrptico informativode la campanya Guerrilla Solar: enchfate al Sol (en castellà i catal).

Reclutament de guerrillers solars

La campanya Guerrilla Solar est pensada per a persones individuals, famílies i tamb ajuntaments.

La accinGuerrilla Solar: enchfate al Solpretende reclutar persones i entitats que vulguin participar d'aquesta primera promoci per lluitar a favor de les renovables i contra el canvi climtic des de casa de manera pacífica i COMPROMESA amb futures generacions. Molts diuen que ha arribat l'hora de les energies renovables però, a la pràctica, les empreses elctriques són les que dicten les normes als submisos governs. LaGuerrilla Solar: enchfate a Solbusca:

  • 150 ciutadans compromesos amb el futur sostenible del planeta i que vulguin invertir en un kit fotovoltaic, les característiques del qual responen a productes homologats.
  • Ajuntaments compromesos amb la democràcia energètica que facilitin l'accés a la instal·lació d'aparells que produeixin energia renovable o estalviïn emissions en l'àmbit domèstic.

P articipar en la Guerrilla Solar de forma genrica es pot fer de tres senzilles maneres:

1.Leeelmanifiestode la Guerrilla Solar.

2. Participant en lasaccionesque proposa la campanya, en aquest casoadquiriendo el Kit Fotnico GS120para instal·lar a casa seva.

3. Fer visibles els gestos individuals o col·lectius en el tapís digital de la campaaYo sóc la solucinque recull imatges dels compromisos de la ciutadana contra el canvi clim tic.

Les eines que es proposen per a la Guerrilla Solar tenen un preu especial i, per tant, és com si es tractés d'una inversió subvencionada per la Fundació Terra perquè l'usuari pagui el m nim per components tecnològics d'alta qualitat. Allistar i participar directament en la Guerrilla Solar és un compromís real per contribuir a canviar el paradigma socioeconmic actual basat en el consumisme desmesurat que està destrossant el planeta a un ritme accelerat.

Ajuntaments per a la democràcia energètica

Els ajuntaments tenen un paper clau en la pràctica de la sostenibilitat. La seva proximitat amb la ciutadania i responsabilitat de govern els converteix en una institució essencial en la lluita contra el canvi climàtic. En el marc d'aquesta campanya s'insta al compromís municipal per la democràcia energètica i per facilitar que els ciutadans puguin allistar a favor de les energies renovables des de l'àmbit domèstic.

Fes que el teu Ajuntament s'allisti als Municipis per Democràcia Energètica: envia un e-mail al teu alcalde i al teu regidor / a de medi ambient perquè al teu municipi es faciliti la tramitació burocràtica perquè els ciutadans tinguin accés a les tecnologies renovables. Envia'ls aquest link www.ecoterra.org/articulos148es.html i anima'ls a adherir-se.

El kit fotònic GS120 es compon d'un panell solar fotovoltaic de 120 Wp que incorpora de sèrie un microinversor dissenyat per a la interconnexió a la xarxa elèctrica estàndard.

-> Vist a: http://www.ecoterra.org/articulos147es.html

Article Següent