Intervenció d'educaci emocional a les escoles SEK Espanya

  • 2015

Experiència en aula Col·legis SEK fotoPrograma d'aprenentatge social i emocional
Col·legi Internacional SEK (Espanya)

En els col·legis que integren l'aprenentatge social i emocional en la seva vida diària, els estudiants se senten més feliços i més motivats per aprendre, els adults se senten més satisfets de la seva feina i els èxits acadèmics dels estudiants augmenten.

Aquestes són raons més que suficients perquè la Institució Educativa SEK decidís fer seu el Programa d'Aprenentatge Social i Emocional, de l'organització Casel (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). A l'abril de 2010, arribava fins als col·legis SEK com un programa que ens ajudava a desenvolupar el perfil d'estudiant PEP i les seves actituds i valors internacionals.

Però què és l'aprenentatge social i emocional? És el procés pel qual desenvolupem la nostra capacitat per entendre i manejar els sentiments, relacionar-nos amb altres, prendre bones decisions, resoldre eficaçment els conflictes i altres desafiaments de la vida i assumir la responsabilitat de millorar les nostres societats. En definitiva, i aplicat als nostres alumnes, si els nens dominen les seves emocions i les seves relacions, aconsegueixen ser millors estudiants, millors persones, persones més felices i plenes.

El projecte va comen amb la formacina els docents, ja que l'aprenentatge social i emocional s'ha d'aplicar de forma rigorosa, d'acord a parmetres cientficamente controlats. Linda Lantieri, directora del programa i cofundadora de Casel, ha estat l'encarregada de formar els professionals SEK. Al costat del divulgador científic, Eduard Punset, seran els encarregats de valorar els resultats que es vagin produint després de les experiències d'aquesta primera aplicació del programa a Espanya.

El programa continua plena aplicació en els sis col·legis SEK d'Espanya, els destinataris són els alumnes dels 2 i 3er cicles d'Educaci Primària. Són els primers nens que a Espanya estan rebent aquesta formació emocional i els resultats han llançat que els nens no només aprenen a gestionar els seus sentiments, sinó que també ha hagut una millora en la convivència escolar i conseqüentment millores importants en els resultats acadèmics.

Revisa aquest vídeo, en el qual s'explica la forma d'aplicació de l'educaci emocional a les aules. Coneix les opinions dels nens i professors respecte de l'experiència i els èxits aconseguits.

Font: https://andreamartelsotomayor.wordpress.com/

Intervenció d'educaci emocional a les escoles SEK Espanya

Article Següent