Què és el Karma Inamovible?

  • 2017
Taula de continguts amagar gener estats de consciència constructius febrer diàleg interior i somnolència ...... 3 descansar a la naturalesa de la ment ...... 4 el procés de la meditació ... ..

És interessant analitzar el tema del Karma inamovible doncs a simple vista sembla no tenir congruència amb la definició més bàsica del que és el karma en la qual l'entenem com Acció.

estats de consciència constructius ......

I llavors com pot existir un Karma que no faci referència directa a l'acció? .... doncs és bàsicament perquè es refereix a estats de consciència que no estan influenciats per l'exterior i per les nostres emocions o sentiments, és acció en el sentit que estem generant estats de consciència constructius absents d'emocions pertorbadores.

Generem Karma Inamovible quan estem ara en estats profunds i atents de Samadhi (Meditació). Aplica tant a l'atenció unipuntual com a l'analítica, tenint en compte que per arribar a la meditació de l'anàlisi hem d'haver cultivat prèviament una atenció concentrada i sostinguda. En meditar de manera profunda hem d'experimentar tranquil·litat i estabilitat interna.

diàleg interior i somnolència ......

És important tenir clar que aquest tipus de Karma sorgeix quan hi ha en nosaltres un estat mental absent de afliccions o emocions no constructives. Si en la nostra meditació notem molt diàleg interior o somnolència no estem generant Karma Inamovible.

De la mateixa manera si meditem amb pensaments de ressentiment, agressió, desig, orgull i avarícia no podem generar Karma Inamovible doncs estem submergits en emocions que no permeten la concentració profunda i sostinguda.

Per contra, si en meditar notem que estem en un estat estable, tranquil, conscient, lluminós i atent, sense somnolència o diàleg intern estem generant Karma Inamovible.

Si analitzem una mica, per accedir a aquests estats meditatius necessitem de molta pràctica i disciplina, a més que com un plus estarem generant mèrit positiu.

descansar a la naturalesa de la ment

D'alguna manera és interessant notar que quan estem en estats meditatius ms estables, ja no existeix la preocupaci de l'estar generant mèrit, estem d'alguna manera en el moment present, descansant a la naturalesa de la ment que és, per as dir-ho, transparent i no aflictiva.

L'efecte de la meditacin profunda és enorme, genera en els practicants estats de consciència pacficos, ens permet romandre amb atenci en tot el que esdevé en la nostra vida diària i en el somni per als que practiquen en aquest estat tamb.

En el fons podem aprendre a ser millors éssers humans i debilitar en el camí nostra importància personal en comprendre que no hi ha res a perseguir, ni entendre, només hem de descansar en la naturalesa estable i compassiva de la ment. A això tanben se li coneix com romandre en l'instant fresc de la ment.

Per descomptat que això no s'aconsegueix amb uns quants dies de pràctica, de fet hem de dedicar alguns anys, amb la garantia que ser una de les millors inversions que podem fer de nostre temps i energia.

Si d'alguna manera meditem pensant "He de generar Karma Inamovible" estem caient en un parany, ja que recordem que la meditació profunda no és conceptual, no requereix d'instruccions ni tampoc d'un control rígid, simplement flueix de la profunditat de la nostra ment i cor.

el procés de la meditació ... ..

En l'ordre habitual en què s'ensenya el procés de meditació és:

  1. Shamatha (Atenció Unipuntual i sostinguda)
  2. Vypashana (Anàlisi Introspectiu)
  3. Tantra (Ioga del Guru i Deïtats)

En aquest ordre és com hem d'avançar, no podem arribar a les visualitzacions de la Ioga del Mentor sense haver adquirit eficiència en l'atenció sostinguda i en la introspectiva.

El món de la meditació és molt enriquidor té impacte en totes les àrees de la nostra vida, en l'emocional, en la mental i en l'espiritual. El temps invertit en el nostre desenvolupament interior és inavaluable no deixem passar aquesta gran oportunitat de créixer i com un plus generar mèrit positiu o karma inamovible.

Autor: Pilar Vázquez, col·laborador de la gran família de la Germandat Blanca

Article Següent