La Psicologia Transpersonal: Una opció d'alt rendiment espiritual per Marisa Ordóñez

  • 2014

Actualment la Psicologia tradicional és considerada com La ciència que estudia losprocesos interns de la personalitat a partir de la seva manifestació externa, és a dir dels fets sobre la conducta. La observaci dels fenmens i la seva organització sistemàtica permet l'elaboració de teories que puguin explicar els processos de naturalesa subjectiva propis de l'activitat subtil i psquica; fins i tot la previsió de certes accions i mogudes.

Ara bé, el progrés d'aquesta ciència depèn del descobriment i reconeixement de nou factors que hi intervenen. A això li dic Dimensions de l'Ésser.

Quan sorgeixen aquests nous focus o arestes augmenten les probabilitats de comprendre amb més precisió el que ens passa en el concret i rutinari i es torna més simple, fcil irpid assistir en els canvis necessaris per èxits extraordinaris.

La Psicologia transpersonal és, en principi, la visi ms integradora de l'home assolida dins de la Psicologia fins ara, que contempla la seva realitat física instintiva, la seva naturalesa emocional- mental, social i la seva projecció metafísica-transcendent espiritual. En aquest moment de tanta revolució en el nostre escenari planetari, venim experimentant la urgència en la transformació de les velles formes en què tot es venia manifestant; això s'evidencia, alhora, en una marcada transició de paradigmes en la qual el cientificisme de la física o la medicina tant com la religió tradicional, per nomenar alguna cosa es troben límits per a la comprensió de la realitat i, per tant, per la resolució dels conflictes quotidians que es van presentant a l'home de l'Era d'Aquari. La seva visió i mètodes NO arriben per acompanyar i resoldre amb efectivitat això nous desafiaments de canvi a nivell personal, fliar i global. El descobriment de com està constituït l'àtom, el concepte de l'energia d'Einstein i el desenvolupament de la física quàntica van revolucionar la física i amb això el concepció del món que fins llavors teníem. La Psicologia Transpersonal aquesta atenta a tot això i s'alinea en aquest moviment evolutiu i expansiu considerant l'home com a integrant d'una unitat major en una trama inevitablement interconnectada a la qual podem anomenar camp. El mètode que proposa admet la percepció intuïtiva, la meditació, eines sistèmiques com les constel·lacions i tots aquells recursos que permeten l'experiència del sentir en el cos prenent tota la seva informació cel·lular i entrenant a l'ésser humà perquè pugui reconèixer com a canal de inesgotables i diverses energies i portador d'una potencialitat creativa infinita a la que podríem anomenar "Déu".

Explica la llegenda que:

"En un poblat existia un guru d'extraordinari poder, capaç de fer aparèixer objectes del no-res. Ja posseïa un seguici de persones que, atretes pels seus prodigis, s'havien convertit en els seus devots. Acercose un dia un viatger, que havent estat testimoni de les seves habilitats, va increpar sobre el "truc" que utilitzava.

- NO hi ha tal truc, va ser la resposta del guru

- Només Déu pot crear del no-res, va reposar indignat el caminant. I afegeixo amb marcada ironia, - O és que tu ets Déu?

- Sóc Déu, va ser la resposta que va rebre. Presa d'ira l'home replico,

- Tu ets Déu de la mateixa manera que puc ser-ho Jo, sacríleg impertinent!

El diàleg terme amb una conclusió de l'home savi ... que pot mobilitzar-nos ... Li replico que Si, que èl també era Déu, amb la diferència que el (el Guru) el sàvia i l'altre (el caminant) no era conscient d'això i que per tant aquest regal no podia ser aprofitat. "

Ressalt, doncs que un dels resultats immediats dels entrenaments transpersonals es tradueixen en evidents impulsos d'ampliació de la nostra consciència, recordo, integració i reconeixement de TOT EL QUE EL SER ÉS (EN-entrevistes A TRAVÉS I AL VOLTANT DE CADA QUI). L'evolució de la consciència implica el moviment equilibrador del que és bo i el dolent, el conegut i el desconegut, dels aspectes negats-exclosos i resistits d'un mateix ... comprenent que Un mateix és la Totalitat que ens habita encara que no la reconeguem o ens "oblidem" d'ella en la quotidianitat.

Els canvis que es van assolint a través d'aquest treball són el resultat d'una acció concreta, simple i directa: la reconfiguració de les impressions i idees, de l'òptica de la il·lusió i les novel·les que teixeix la ment quan som petits i no tenim maduresa per a la captació de la veritable relació entre les causes i els seus efectes concrets en les nostres vides i cossos. A través de la Consciència Testimoni podem dissoldre amb noves intel·ligències nostres "drames i tragèdies", amollant de les nostres velles creences i desidentificandonos amb les limitacions pròpies de la personalitat o Ego conformat per tots els nostres personatges, rols, mandats i guions) per abraçar i fer pròpia i concreta la nostra identitat multidimensional. Fem lloc perquè alguna cosa nova ens passi ...

La Espiritualitat, centre de la Psicologia Transpersonal, no és culte; sì religiositat perquè és un moviment de re- connexió amb la nostra essència, amb la gran font que alimenta tots els sistemes. És un tornar a dir-li Si a la Vida com a joc creatiu i original que ens permet sortir-nos victoriosos de tot el repetit. Engrandint la Totalitat i donant honor a tot el ja viscut. A l'Unir-se el que jeia escindit s'arriba a la solució del que semblava impossible o perdut. L'individu pot llavors confiar en les seves profunditats i donar el salt al "buit" de les seves infinites possibilitats girant, positivament i de manera irreversible, el seu propi destí. El seu gir és invitació a nous girs en un etern continu. I és, precisament en aquesta experiència, on comprenem que som l'Encarnacion de la misteriosa presència de l'Esperit.

Gratitud profunda a la Psicologia Transpersonal pel seu Servei a la humanitat.

Sat Nam!

MARISA ORDOÑEZ

Lic. En Psicologia. Entrenadora Transpersonal.

Màster en Tècniques de Sanació Energètica d'última generació.

Assessora Lluminosa Litios- Cristalls de la Nova Era

Trobades de metafísica- Activacion de Noves Intel·ligències.

Constel·lacions multifocals Individuals i grupals

Supervision de Casos

"Que laLuz Sigui teva Guia i el teu Cor la força en la teva acció, cada instant, cada dia."

www.fuerzapositiva.com

La Psicologia Transpersonal: Una opció d'alt rendiment espiritual per Marisa Ordóñez

Article Següent