Crida Bessona i Ànima Bessona. Una interpretació Cabalística

  • 2018

Sabem que l'ésser humà és, en el més purament essencial, una espurna divina del Gran Foc Còsmic o Déu, en el si habiten tres grans forces primordials, també descrites en la majoria de religions com la tríada sagrada del Pare-Fill-Esperit Sant, Brahma-Xiva-Visnú o Atma-Budhi-Manas, que constitueixen una sola unitat. Així veiem per exemple en el llibre del Gènesi que Adam, el Primer Home, va ser fet a imatge i semblança del Pare Creador de totes les coses, de la mateixa manera que Eva, la Primera Dona, va ser feta a partir d'una costella d'Adam.

Aquesta analogia queda perfectament reflectida en l'Arbre de la Vida de la Càbala, on la primera esfera, Kether, situada al centre de l'Arbre, engendra una segona esfera, Jokmah, en representació del Principi Masculí, de la qual emana una tercera esfera, Binah, el Principi Femení, conformant les tres esferes una sola unitat, en el que es coneix per la Tríade de l'esperit o mònada espiritual, les forces polars queden perfectament equilibrades.

Tenim d'altra banda la 7a Llei Hermètica que ens parla del gener o, i ens diu que "el Gènere està en tot; tot conté els principis masculí i femení; el gènere es manifesta en tots els plans de la realitat ".

És a dir, que no només trobem el gènere masculí i femení a la Terra, el pla físic, sinó que el Gènere també està present en els altres plans dimensionals. Fixem-nos que tots els antics panteons atribueixen a cada déu seva contrapart femenina, com és ara el cas d'Osiris i Isis en la civilització egípcia; Zeus i Hera en l'Olimp grec o Shiva i Kali en la tradició hindú. El mateix passa en totes les obres mitològiques, on personatges com Orfeu o Ulisses precisen de les seves respectives dones Eurídice i Penélope, perquè els seus epopeies tinguin sentit. I en l'àmbit de la literatura romàntica, tots tenim en ment a Romeo i Julieta com el major exponent arquetípic del que representa un idíl·lic romanç. És a dir que el gènere està present en els tres grans regnes, com és el món de l'Esperit, el món de l'Ànima i el món de la Personalitat.

Així és que la nostra monada espiritual és andrògina per definició, ja que alberga aquesta doble naturalesa masculina i femenina en perfecte equilibri i comunió. No obstant això, en el precís instant en què vam decidir abandonar la nostra òrbita celeste per descendir als mons manifestats i experimentar la dualitat (la famosa sortida del Paradís), aquesta Sagrada Unió Còsmica va quedar fragmentada en dos Raigs flamígers o Flames Bessones que van anar a parar a llocs molt distants entre si, obligant-les a haver de recórrer el Camí de Retorn a la Llar per separat.

En aquest llarg procés d'expansió de la consciència a través de l'experiència, cada Flama Bessona ve al món una i altra vegada sota un mateix gènere, pel fet que la seva contrapart espiritual ja ho està fent en algun altre lloc amb el gènere oposat. Això no vol dir que l'ànima només pugui encarnar en un sol gènere, ja que de vegades cal adoptar el gènere oposat per poder curar determinats aspectes kármicos que van quedar pendents, però llevat d'aquest tipus de casos, el més habitual és especialitzar-se en un sol gènere: masculí o femení.

O sigui, que tots tenim una Crida Bessona del gènere oposat habitant en algun altre lloc o pla de la realitat, que és part integrant del nostre propi Ésser, però que en recórrer Camins Evolutius diferents, tot just mai es produeix una trobada fsic en el món terreny.

Cada Flama Bessona pertany ademsa una família lmica diferent, en els Plans d'Causacin es prioritza el treball de cada membre en relació al grup, postergant d'aquesta manera un possible retrobament amb la Flama Bessona de manera gairebé indefinida. D'altra banda això vol dir que les persones ms importants de la nostra vida: pares, fills, germans, altres familiars pròxims, amics ntimos i tamb la parella; són éssers molt estimats per nosaltres perquè pertanyen a la nostra gran família lmica (molt més gran en nombre que qualsevol família terrenal), i és amb ells amb qui vam intercanviar multitud de rols en successives vides, compartint tot tipus de vivències i experiències, encara que no totes harmonioses, perquè en aquest procés evolutiu tamb hi ha aprenentatges dolorosos, però que en qualsevol cas van generant llaços d'amor cada vegada més forts.

Així diem d'una persona que és la nostra Ànima Bessona, perquè sentim i reconeixem en ella aquest vincle d'amor tan especial, fruit d'innombrables existències compartides, que sobrepassa amb escreix el que habitualment es coneix per "Esperits afins". El Ànima Bessona tant se'ns pot aparèixer en la vida en forma de parella, de fill, de germà i fins i tot d'amic, perquè es tracta de vincles afectius molt antics que ens brinden molta felicitat i coneixement en cada existència. També a nivell de parella l'Ànima Bessona pot proporcionar experiències altament profundes i intenses, ja que encara que no aconsegueixi assolir el mateix grau d'unió còsmica que produeix la Flama Bessona, aquest tipus de relació confereix molta estabilitat emocional, la qual cosa permet que la persona pugui anar explorant altres àrees de la vida i seguir avançant en el seu particular Camí Evolutiu. Així és que les trobades amb un Ànima Bessona no només són habituals, sinó que incideixen d'una manera molt positiu en la vida de cada persona, i són molt beneficioses per a l'ànima en el seu desenvolupament espiritual.

La trobada amb la Flama Bessona és en canvi molt poc freqüent, perquè no pertany al mateix grup álmico, encara que en ocasions se'ns permet viure aquesta experiència per tal d'experimentar emocions i sentiments completament inusuals, perquè no hi ha cap altre ésser en tot el univers que sigui capaç de generar aquestes mateixes sensacions. A diferència del que passa amb les Ànimes Bessones, el retrobament amb la Flama Bessona únicament pot aparèixer en la nostra vida en forma de parella sentimental, perquè només una relació d'igual a igual permet descobrir aspectes de la polaritat de gènere a nivell físic, emocional, mental i espiritual que no es donen en els altres vincles afectius. El retrobament amb la Flama Bessona provoca el més alt nivell de connexió interdimensional que pugui donar-se entre dues persones, la qual cosa permet viure experiències tan fascinants i desconegudes per a l'ànima com és aquesta indescriptible sensació d'eternitat i plenitud a tots els nivells, que transcendeix tot l'imaginari col·lectiu associat al romanticisme i la passió. El retrobament amb la Flama Bessona és una experiència espiritual summament excepcional, perquè ens trasllada a les més altes esferes de l'existència, on un rememora aquesta antiga Unió Divina en la qual les dues Flames van romandre unides durant eons com Un sol Esperit pur.

Es tracta per tant d'una relació que toca els extrems, en el sentit que la persona tant pot arribar als majors estats de felicitat i èxtasi diví, com submergir-se en la més profunda tristesa, malenconia i desesperació. És a dir, que quan encara no hi ha una suficient maduresa espiritual, aquestes trobades solen ser molt pertorbadors per a l'ànima, a causa que en quedar completament enlluernada i absorta en la contemplació del seu consort espiritual, aquesta perd de vista la seva dimensió terrenal, podent arribar fins i tot a eludir la seva Propòsit de Vida. Són relacions que no solen prosperar en el pla físic, perquè fins que cada individu no aconsegueixi primer equilibrar i harmonitzar aquestes mateixes forces polars internament dins seu, l'energia que mou el retrobament amb la Flama Bessona és tan aclaparadora, que els seus efectes són ben difícils de gestionar a nivell terrenal.

Això no obstant, tal com ens mostra l'esfera oculta Daat, l'Arbre de la Vida, aquesta Unió Divina acabarà produint-tard o d'hora en el transcurs del nostre Camí de Retorn a la Llar, molt abans fins i tot d'arribar a reunir-nos amb la Flama Triple de amor, Voluntat i Saviesa que alberga el nostre Ser en la més alta esfera de la Vida, perquè cada Flama Bessona està predestinada a trobar-se i unir-se novament per irradiar la Llum Divina de l'Esperit que emana d'aquesta Gran Unió Còsmica.

A tall d'conclusi podrà dir-se, que tan necessaris són les trobades amb les Ànimes Bessones, com ho és sens dubte la uni definitiva a la nostra Crida Bessona, ja que tots dos vincles ens remeten a dos mons interns de l'Ésser, el món de l'Ànima i el món de l'Esperit, dos nivells de aproximaci al Ser nic, que en estar molt distants entre si, no convé anticipar esdeveniments futurs fins que no hàgim aconseguit el suficient grau de desvetllament espiritual.

Autor: Ricard Barrufet Santolria, col·laborador de la gran família hermandadblanca.org

Ms informaci a: www.comprendiendoalser.com

Article Següent