Els Deixebles acuarianos en el Camí de la Llum-Mestre Djwal Kull (el Tibetà). Part II

  • 2018
Taula de continguts amagar 1 Una deixeble acuariano sap el camí a recórrer i té consciència que necessita col·laborar per preservar les bases materials del treball de la Jerarquia Major Planetària per continuar el seu treball grupal, la seva acció juntament amb altres ànimes. 2 Ell tindrà cura perquè les energies dins el grup s'elevin i no caiguin del seu nivell, ja que òbviament aquesta acció individual de cura és important per a cada element del grup i al mateix temps manté el grup dins d'una vibració i d'una irradiació pròpies. 3 Llavors el camí de la humanitat passa per tot això, perquè tots aquests principis formen part de la Creació i la Vida d'aquesta humanitat en aquest sistema planetari. 4 Generalment un sistema familiar té molts propòsits espirituals, moltes tasques i no només un. Moltes ànimes desencarnades lligades als deixebles encarnats, per formar part del sistema familiar, són atretes per la força espiritual moguda per aquells que estan en el pla físic (dins el sistema familiar) en favor d'objectius espirituals superiors. 5 No hi ha com canviar el ritme de la vida. Cal seguir la vida, acompanyant el ritme en què s'està donant, però preparant-sempre per a les properes accions. 6 El treball espiritual en la humanitat actualment està orientat cap a l'expansió dels nivells de consciència. Per tant, tota l'Acció Crística està treballant en aquesta direcció: de l'expansió de la consciència.

Missatges canalitzats dels Mestres de Llum

En portuguès l'original.

Un deixeble acuariano té aquestes bases internes: té la consciència que el moment actual és molt seriós i que necessita treballar espiritualment per seguir sent una font també de llum. En unir-se al seu Mestre o al seu Mestra, a la seva unitat interna, pot compondre cèl·lules grupals amb altres ànimes per treballar en pro de tota la humanitat.

Un deixeble acuariano sap el camí a recórrer i té consciència que necessita col·laborar per preservar les bases materials del treball de la Jerarquia Major Planetària per continuar el seu treball grupal, la seva acció juntament amb altres ànimes.

Un deixeble acuariano sap que és un deixeble d'un Mestre però que, sobretot, és un deixeble de la Jerarquia Planetària i que està a prop del Sr. Buda Maitreya, un cop que es va fer conscient de l'Obra Crística; així com, és a prop de cada un dels Mestres dels raigs i que aquests també estan més a prop de la seva ànima. Per tant, aprofita totes les oportunitats perquè la seva força espiritual es desenvolupi encara més.

La paraula ms com per a un discpulo és desenvolupament, ja que cada dia és una oportunitat per créixer espiritualment, aprenent i ensenyant, donant i rebent. El discpulo no para de caminar, no para de créixer, de conquerir i és aquesta força que fa que pugui lluitar amb les dificultats humanes: físiques, emocionals i mentals.

És amb aquesta força, és amb aquest adreçament, amb aquest desenvolupament continu que el discpulo va tornar més fort en la seva consciència mental i poc a poc administra millor la seva vida emocional, perquè la seva ànima té força per donar-li les condicions per fer les energies emocionals i les mentals molt ms harmonitzades, molt ms alineades amb els principis que estan fent clic en l'ànima.

Un discpulo sap que est encarnat i que viu en ambients densos i d'energies difcils i pesades, però té consciència que no necessita estar al servei de les energies inferiors. l pot estar contínuament al servei de les energies superiors i cada vegada ms. Ni que hagi de viure entre les energies ms denses, ms baixes, no necessita multiplicar, no necessita absorbir, perquè sap cuidar-se espiritualment i preserva el seu treball intern.

Les seves conquestes espirituals són donades a tots els seus germans i germanes. Les seves conquestes individuals són donades al grup al qual pertany i les conquestes grupals que rep multipliquen les oportunitats perquè individualment tingui accés a altres conquestes en el camí espiritual. Així, el deixeble té consciència que necessita enfortir la seva identificació amb aquells que formen part d'aquesta unitat grupal, d'aquesta cèl·lula grupal. Necessita enfortir espiritualment i també necessita tenir cura i protegir al grup del qual forma part.

Com? Alimentant energies superiors en el grup, alimentant accions fraternes, amoroses, les que carreguen les seves energies més belles i més profundes. Un deixeble sap la importància d'abraçar a tots els germans amb el seu amor, comprèn que com més amor circula en un grup més gran és la seva força.

Quan el deixeble té aquesta consciència i camina dia rere dia en aquesta direcció, comença a aprendre a gestionar millor amb les situacions comuns del dia a dia de la vida humana. Ell sap que dins del seu grup de treball mai podrà donar força a les crítiques destructives, ni permetre que hi hagi accions que beneficiïn només a alguns en detriment d'altres.

Ell tindrà cura perquè les energies dins el grup s'elevin i no caiguin del seu nivell, ja que òbviament aquesta acció individual de cura és important per a cada element del grup i al mateix temps manté el grup dins d'una vibració i d'una irradiació pròpies.

Un grup espiritual és una unitat d'ànimes que irradia la seva força, les seves energies, en tots els plans espirituals en què actua. I això no és diferent en el pla físic perquè tots continuen sent les mateixes ànimes en el pla físic, irradiant la mateixa llum divina. Per tant, és important per a un deixeble reflexionar més en el que pensa, en el que parla, en el que fa, per tal que pugui donar més espai per a les energies que estan sent impulsades per la pròpia ànima dins de les Unitats Lluminoses en què es troba.

Tot això compon una realització que el deixeble va coneixent, internament i externament. Es percep adquirint facilitat per viure i sentir nivells intensos d'energies, nivells subtils, però també és la importància d'expressar aquestes energies en la seva experiència humana amb els seus germans.

Això porta un nivell molt important de realització: en constatar que hi ha menys divisions internes o que les divisions internes són cada vegada menors. Hi ha una acció interna movent-se per enfortir l'ànima, el que també enforteix la ment i la consciència del deixeble; exposa les seves emocions a un altre nivell d'experiència i també a altres accions humanes.

Cal compartir l'germanor perquè hi hagi fraternitat.

Cal viure la fraternitat perquè hi hagi justícia.

Cal sentir-justificat per viure en harmonia i equilibri.

Cal portar la força i la saviesa de l'ànima per exterioritzar l'amor que està en cada un.

És aquest amor que portarà la pau!

Llavors el camí de la humanitat passa per tot això, perquè tots aquests principis formen part de la Creació i la Vida d'aquesta humanitat en aquest sistema planetari.

Hi ha molts desnivells energètics al planeta i òbviament també sentiu això, però, necessiteu buscar el vostre equilibri interior espiritual perquè la vostra experiència ajudi a altres ànimes i, al mateix temps, us porti un major aprenentatge i una consciència més clara sobre el que passa en la humanitat més enllà de les fronteres de les nacions, a més del patiment de les ànimes en diversos punts del planeta. Això ajuda a que l'Amor Crístic desemboqui en la humanitat, portant esperances, forces, perquè tothom pugui seguir endavant i travessar aquests períodes de grans tempestes.

La humanitat corre riscos, òbviament. Hi ha un Pla Diví que es desenvolupa des de fa molt temps en la humanitat i que continuarà en acció durant molt de temps. Hi ha sí, però tots els deixebles encarnats formen part d'aquesta Gran Obra Divina per a la Terra i necessiten seguir treballant per la Gran Obra, en favor de tota la humanitat. Un deixeble conscient d'això busca fer-se cada vegada més fidel a la seva ànima, al seu Mestre, a la seva unitat interna espiritual. D'aquesta manera, pot contribuir a disminuir les desigualtats, les injustícies, les guerres i totes les formes de sofriment que estan presents en la humanitat.

A partir del moment en què la Jerarquia va veure la necessitat de crear un nou grup de servidors del món, totes les ànimes que van venir aconseguint les seves conquestes espirituals, elevant-se, guanyant la condició de deixebles reconeguts per la jerarquia, van començar a comprendre la necessitat de treballar al costat d'aquests nous treballadors, els nous servidors del món.

El treball de l'Escola de Saviesa Universal de la Síntesi està dins d'aquesta acció donant continuïtat a aquesta tasca tan antiga però que en l'era acuariana porta moviments nous i innovadors per beneficiar totes les ànimes que estan entrant en el Camí, en l'experiència de caminar a la Unitat de la Llum en comunió amb molts mestres, molts Àngels i amb molts altres Éssers de Llum.

En la mesura que l'Era Acuariana avança totes les ànimes en evolució en aquest sistema planetari arribaran nivells de consciència més profunds i al mateix temps més subtils que afavorir una participació més conscient i també connectada al grup de servidors del món. En síntesi, totes les ànimes conscients sabran de la necessitat de seguir treballant per la humanitat.

El treball no acaba mai! El treball ms difcil passa en els períodes crtics, com l'actual, en què la humanitat travessa un caos, per reprendre l'ordre. Però quan aquest ordre romangui, an es ser necessari crear altres energies per mantenir la acció de totes les ànimes en el seu curs evolutiu. Una vegada que, la humanitat és un conjunt de diversos grups d'ànimes de nivells evolutius diferents, tots els deixebles encarnats permanecern treballant per la humanitat, perquè es es fan fraterns i germans, criatures divines en acci n.

Estem parlant bsicament dels deixebles que estan encarnats, perquè els deixebles que estan desencarnats reconeixen tota la naturalesa d'aquest moment i estan molt oberts, molt disponibles per unir-se a totes les cllules grupals d'ànimes encarnades amb les que poden unir-se, ja siguin éssers del pla astral, mental obdico.

És molt important que tengis la consciència que moltes ànimes desencarnades que formen part del seu sistema familiar ja estan participant d'aquesta acció espiritual per la humanitat en altres plans. I que el fet d'estar actuant espiritualment en favor de la humanitat porta al vostre sistema familiar una rapidesa en la concreci del que el sistema necessita realitzar.

Generalment un sistema familiar té molts propsits espirituals, moltes tasques i no noms un. Moltes ànimes desencarnades lligades als deixebles encarnats, per formar part del sistema familiar, són atradas per la força espiritual moguda per aquells que estan en el pla fsic (dins el sistema familiar) en favor d'objectius espirituals superiors.

Aix doncs, mentre esteu encarnats i treballant en els nivells espirituals ms elevats, atrais les ànimes del sistema familiar que estan en el pla astral per la mateixa feina. O millor dit, tot el sistema familiar és accionat per les forces superiors quan un o més integrants treballen espiritualment i desenvolupen nivells de consciència superiors. No importa el nivell evolutiu de les ànimes que estan desencarnades o d'aquelles que estan encarnades, sinó que es troben connectades al mateix sistema familiar i que es corresponen energèticament i espiritualment dins d'ell.

Podeu dir així:

-Però ... el meu germà no és espiritualista, la meva tia no és espiritualista, la meva àvia no és espiritualista!

I us dic: però no és una qüestió d'un familiar ser espiritualista o no. Estem parlant de l'acció de les ànimes dins el sistema familiar. L'acció espiritual d'1 o més integrants del sistema mou més ràpidament les forces energètic-espirituals necessàries per diluir el que necessita ser diluït en el sistema, o ser transformat, i alimenta forces per portar el conjunt d'ànimes a les seves necessitats d'ascensió energètic- espiritual dins el propi sistema.

No hi ha com canviar el ritme de la vida. Cal seguir la vida, acompanyant el ritme en què s'està donant, però preparant-sempre per a les properes accions.

El deixeble conscient està sempre preparant-se per la propera etapa, alimentant contínuament de la llum de la seva ànima, perquè la seva vida en el pla físic sigui cada vegada més intensa i pugui donar a altres ànimes també les oportunitats necessàries.

Alguna pregunta? Són moltes informacions, però en síntesi, tots els deixebles que estan encarnats i que són conscients del camí estan seguint la direcció d'una acció grupal en favor de tots: a favor del sistema planetari, a favor de la humanitat. Aquest és el curs natural.

A mesura que treballem espiritualment, queden encara més enfortits per la unitat vivenciada internament. I com vaig dir abans:

  • les seves conquestes individuals són donades al grup,
  • les conquestes del grup són donades a tots, són compartides amb tots.

Això porta a altres oportunitats d'acció interna i d'expansió de la consciència i de la ment.

El treball espiritual en la humanitat actualment està orientat cap a l'expansió dels nivells de consciència. Per tant, tota l'Acció Crística està treballant en aquesta direcció: de l'expansió de la consciència.

Hi ha moltes persones en aquesta humanitat que constaten a través de la sensibilitat la presència d'energies, pressenten, senten algunes forces i presències espirituals superiors. Cal que siguin conscients de les capacitats de les seves ànimes i que valorin l'acció de l'ànima per tal de prosseguir evolucionant i ajudant a altres a evolucionar.

Mestre Djwal Kull (El Tibetà)

TRADUCCIÓ PORTUGUÈS-CATALÀ: Patricia Gambetta, redactora en la gran família de hermandadblanca.org

FONT: Aula Canalitzada transmesa el 2017.05.03 a l'Escola de Saviesa Universal de la Síntesi; Canalització de Lourdes Rosa; Segona part.

Article Següent