Manifest Educació 3000

  • 2010

És amb molta alegria que els fem arribar el Manifest Educaci 3000, redactat conjuntament per mares, pares, joves i educadors de diversos passis per impulsar una nova educaci major consciència en el planeta Terra.

Si els agrada i volen unir-se, els convidem a signar-lo, difondre'l i fer-ho realitat, est on est (veure link Unir-se al Manifest per deixar les seves dades)

Amb molt cari

Noemi Paymal, Ignasi Salvatella, Ivette Carriny l'equip de redacció.

manifest

educaci 3000

1. Considerant

Els rpids i massius canvis en tots els nens i nenes d'avui, canvis que observem en l'àmbit físic, fisiolgic, emocional, cognitiu, conductual, tic i espiritual.

La necessitat d'adequar l'educació actual a les capacitats dels nens, nenes i joves d'avui, tant en la seva manera d'aprendre com de ser, aprehendre i interioritzar el món.

La necessitat de mares, pares i docents de viure l'educació en benestar, pau i harmonia i de millorar la qualitat de vida a la llar, escola i societat.

Les aspiracions globals actuals cap a la co-construcció d'una nova humanitat més humanitària, solidària i multicultural.

Els nous paradigmes que incideixen en tots els àmbits del desenvolupament humà.

2. Manifestem

Que volem, tots plegats, impulsar una nova educació que respongui als paràmetres exposats anteriorment.

Que volem col·laborar activament en una educació que estigui basada en els nens, nenes i joves, ia les seves necessitats actuals.

Que pretenem co-construir, ara i cadascú des on sigui, un entorn educatiu apropiat, així com les herramientasy propòsits per a una nova educació.

Que ens comprometem a atendre els aspectes afectiu i emocional dels nens, nenes, joves i d'un mateix com a base fonamental de tot procés de creixement.

Que anem a difondre l'anteriorment exposat i crear una major consciència global al planeta.

3. Convidem

3.1 Als Estats, Nacions, ministeris d'Educació i Organismes Internacionals compromesos amb la infància, la joventut i el desenvolupament humà, a les ONG, institucions, associacions, col·lectius ia tota la població mundial

3.1.1 A sumar-se i atendre harmoniosament, en els seus àmbits d'influència, als canvis que requereix una nova educació, donant suport així el futur dels seus respectius països i del planeta.

3.1.2 A considerar i prioritzar en totes les àrees (educativa, sanitària, social, esportiva, tecnològica, ambiental ...) als nens, nenes i joves d'avui i als que estan per venir.

3.1.3 A fomentar i instrumentar els quatre pilars de l'educació exposats en l'informe a la UNESCO per la Comissió Internacional sobre l'Educació per al Segle XXI: Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure i aprendre a ser.

3.1.4 A donar suport investigacions multidisciplinàries i desenvolupar eines alternatives i complementàries per al desenvolupament integral de l'ésser.

3.1.5 A reconèixer que el dret a l'educació comença en el període prenatal i continua durant tot el cicle vital.

3.1.6 A implantar un marc legal flexible que reconegui a les famílies i educadors la llibertat de crear escoles-centres experimentals i dur a terme altres iniciatives educatives alternatives, oferint-los el suport necessari.

3.2. Als productors i mitjans de comunicació

3.2.1 A comunicar i transmetre les noves característiques i necessitats dels nens i nenes d'avui, així com les eines educatives vinculades a aquestes.

3.2.2 A produir, promoure i difondre programes, productes i materials que donin suport tot el manifestat anteriorment i generin major consciència.

4. Encoratgem a que el màxim nombre de persones, associacions, institucions i governs ferma aquest Manifest i li doni suport activament

Per a nosaltres i nosaltres mateixos

Per als nens i nenes

Per a la nova humanitat

Per al planeta

Manifest redactat per ciutadans del món, tots units i unides, durant la Trobada Internacional de l'enllaç mundial per a una nova educació que va tenir lloc a Argentina el 3 d'agost de 2008, organitzat per Pedagooogía 3000, Adhyayana22-educant-nos amb consciència i Asiri (a la data inicialment signat per representants d'Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Espanya, Catalunya, França, Mèxic i Perú), i llançat a nivell mundial simultàniament el 8 d'agost del 2008.

Pedagooogía 3000®,

www.pedagooogia3000.info

(591) 772 17.913, La Pau, Bolívia. Noemi Paymal

Adhyayana22-educant-nos amb consciència:

(34) 665.804.833 Barcelona, ​​Espanya. Ignasi Salvatella,

Centre de Recerca Asiri,

www.indigouniversal.org, (51) 1 226 39 52, Lima, Perú. Ivette Carrión.

i l'equip de redacció.

Article Següent