Plenilunio de Escorpió "Foc igni per al Ànima Mundi

  • 2013

Recintes sortits de les fortes corrents igneas del portal 11-11, la poderosa reuni jerrquica durant el pleniluni de Escorpí ens obre les portes novament a la re-connexió natural amb les fonts de vida universals.

Sumits en un profund procés de reconstrucciny reorientacin dels corrents dvicas (matèria intel·ligent) que s'expressen en múltiples ressonàncies vibracionals a través dels centres humans, planetaris, solars ic smicos, ens disposem a endinsar-nos fins el dia 19 en un poderós perode d'activitat energètica, on som cridats a produir un enfocat centre radioactiu que ens acosti a la re-connexió transcendental amb l'emergent vida Una que es manifesta a través de tota forma.

La influència electro-lluminosa del contacte amb el portal 11-11 ens ha regalat un espai freqüencial molt poderós des d'on la personalitat, després de la "il·luminació" de les seves tendències inercials, patrons i resistències s'auto-vincula a un estat major d'unitat, percebent el treball global que durant les "proves d'Escorpí" ha de produir la reconducció de les forces lunars que s'expressen a través de l'Ánima Mundi.

Embolicats en les elevades freqüències de la reunió solar del portal, el treball de l'energia de escorpió ens empeny a reconèixer la nostra "hidra personal" fent créixer la consciència sobre les noves tendències de l'home, on múltiples vides i regnes s'expressen evocant la responsabilitat de l'ésser humà, com a centre planetari de "mediació" espiritual.

Així doncs durant aquests dies la força del Guarda del Llindar es multiplica annexionant les resistències planetàries que estan contingudes en l'aura planetari. El Ànima Mundi i la memòria ancestral atrets a les nostres freqüències vibratòries en una alquímia mística cap a la unitat, s'expressen mitjançant la nostra "percepció lluminosa" generant un "espai" de treball que inclou la vinculació conscient en l'ascensió del Logos Planetari.

El retrobament amb els Àngels Solars que mitjançant el portal 11-11 ens han reconduït a una tendència enfocada del propi poder i del seu responsable acció en la manifestació de la màgia global planetària, ens permet durant aquests dies submergir-nos en un transcendental treball de discriminació energètica, on experimentar la "totalitat" a través de cada centre individual, augmentant la sensibilitat que ens permet un estat de percepció major al manifestar la nostra capacitat d'hiper-comunicar amb els centres planetaris on el seu subconscient col·lectiu s'expressa convertint la "hidra" amb seus nou caps en una prova global de màgia planetària, en un escenari més gran el triomf afectarà els èters que circumden el planeta.

Després d'un llarg període de proves individuals la nova crisàlide que teixim embolicant-nos en tots els aspectes de la vida un ens condueix cap a un nou camí on cada influència energètica, cada centre, cada regne, cada vida intel·ligent de l'entramat diví es manifesta i actua a través de la pròpia experiència personal. La individualitat manifestada, el seu poder convocat com a ens lluminós d'una ment còsmica que augmenta la seva consciència dimensional atraient cap a la seva "vida" les múltiples xarxes i expressions planetàries, ens prepara per a les següents re-estructuracions de la ment, els següents salts quàntics i dimensionals on les ressonàncies cada vegada més elevades ens van a empènyer a hiper-comunicar (ser sensibles) a les vides majors del centre cardíac planetari (La Jerarquia) i la seva coronari (Shamballa).

Hem estat evocant una creixent obertura dels centres individuals i les seves qualitats divines. La força i les reunions planetàries amb els seus enfocats treballs de reconducció de les xarxes etèriques ens han vinculat fortament a un moviment superior unitari, acreixent els llaços amb les sendes vibracionals de Gaia la saviesa de l'origen delinea un retorn al natural moviment universal de la humanitat.

Durant aquests dies la poderosa reunió de la humanitat i la jerarquia convoquen la llavor del foc que va ser reactivada en l'home durant l'alineació galàctica del 21-12-12.

Després del període de "il·luminació", reconeixement, contacte, percepció pura de les capacitats i resistències que la llum fosca de la mare ens ha revelat en el període anterior, ens disposem a iniciar el temps del foc igni. i el foc fosc de la mare, on les forces no només són percebudes per a la sanació i sacralització de la forma sinó que ara són convocades i concentrades per generar la força del foc, la Voluntat, la poderosa capacitat energètica de la transcendència i la fusió dels parells d'oposats.

Més enllà de les proves personals, més enllà de l'anhelat despertar de cada ànima, un pla universal ens convida a cooperar en nivells superiors i ens empeny al discerniment i treball del Ànima Mundi, (entramat d'ànimes humanes) que envolten el planeta i la purificació, el treball etèric de transmutació ha de proporcionar una nova "vestimenta" a Gaia, un nou cos planetari subtil, desenvolupat, hiper-vinculat a les xarxes universals que executen el pla de la Ment còsmica i que ha d'obrir-nos el camí cap a la sendera superior de Sirius.

El maneig del foc intern i les seves experiències a través de la màgia planetària ens obren les portes a un nou temps d'entrenament en una volta superior de l'espiral.

Reconegudes les nostres tendències i dinàmiques la llavor crística interior s'auto-vincula al foc de la mare convocant el seu poder ancestral que és capaç de manifestar en la forma dels camins més meravellosos d'evolució i consciència plena.

Un temps probatori a major escala on l'experiència passada ha de servir-nos per actúar sobre una cada vegada més gran xarxa de vida.

Una reconnexió total de les ànimes i els seus centres planetaris. Un escenari de retrobament entre els agents i vides que a través de la matèria construeixen els fonaments d'una nova era i una nova consciència universal.

Una crisàlide on els dons de l'ànima creixen exponencialment atraient experiències planetàries i còsmiques que han de iniciar-nos en la co-creació amb forces superiors, ashrams i mestres de més elevada vibració.

Una nova via des d'on reconducirnos de la gran unitat divina des d'on reprendre les lliçons d'evolució i creació que custodiades en el sagrat ventre de la Mare esperen la pura percepció de l'Ànima humana que és capaç de arroparlas en el profund amor, en la profunda intel·ligència divina el partit és foc igni, foc que no crema, foc de l'Esperit encarnat que recondueix els seus reflexos cap a la veritable experiència de Déu en si mateix.

Namasté.

Anabel.C.Huertas

Plenilunio de Escorpió "Foc igni per al Ànima Mundi"

Article Següent