Què és el Toc Terapèutic: sanació amb les mans

  • 2018

El Toc Terapèutic és la pràctica d'un sistema de curació que utilitza mètodes alternatius de la medicina tradicional per a una comprensió integral del pacient i per eliminar els bloquejos energètics que provoquen problemes de salut.

És una tècnica que està vinculada i té les seves arrels en el Reiki, amb la diferència que el terapeuta que aplica el toc teraputico, no fa contacte en cap moment amb les seves mans en el cos de la persona que realitza el tractament.

En qu consisteix el Toc Teraputico?

El toc teraputico est emparentat amb l'antiga pràctica anomenada imposició de mans.

Aquesta tcnica es basava en la premissa que l'energia universal, redirigida per un terapeuta capacitat i amb coneixements suficients, estimulava el mecanisme intern de recuperaci del pacient i facilitava l'auto-curació, en aconseguir l'equilibri en la circulaci energètica vital.

El toc teraputico va ser creat conceptualment en la dcada dels anys 70 del segle passat per Dora Kunz, presidenta de Theosophical Society of America, i per Dolores Krieger, professora d'infermera de la Universitat de Nova York.

Dolors Krieger estava convençuda que els palmells de les mans són xacres que poden canalitzar l'energia curativa. Va escriure diversos llibres referits al tema, entre ells "El Toc Terapèutic: Com fer servir les mans per ajudar i curar" (Therapeutic Touch: How to use your hands to help and to heal, 1979).

Dora Kunz va ser la seva mentora i era una sanadora intuïtiva. Ella afirmava que era possible captar l'energia que irradiava el cos per així poder avaluar el seu potencial i la seva integritat amb fins curatius.

El Concepte del Toc Terapèutic

El Toc terapèutic està basat en la creença que tot ésser viu té un camp d'energia vital que s'estén més enllà del cos i genera una aura que un terapeuta sensible i experimentat pot captar amb els palmells de les seves mans.

Aquest és el nom que se li ha donat a aquest tipus de medicina energètica alternativa a on el terapeuta mou les seves mans sobre el camp energètic del pacient per a re-dirigir el flux del Qi o Prana, equilibrar la energies del cos i curar les seves malalties.

El camp d'energia de les persones, a causa de innombrable quantitat de factors que influeixen en ella, es desequilibra o es desalinea. És quan l'energia s'obstrueix i es surt de to, provocant diversos problemes de salut.

Quan el sanador energètic entén que pot manipular i reajustar aquesta energia amb les seves mans, podrà aconseguir l'equilibri necessari i l'harmonia reparadora.

Per a això, el terapeuta mou les seves mans en semblant un massatge a l'aire, a pocs centímetres de la zona afectada o on el terapeuta entén que ha de fer reajustament energètic.

Al mateix temps que el sanador realitza el toc terapèutic i mou les seves mans en cercles en la recerca d'un millor flux energètic, també està aportant part de la seva energia vital en favor de la salut del seu pacient.

La comprensió d'aquest tipus de comunicació energètica per part del pacient, restaura el seu camp d'energia i el condueix a un estat d'equilibri i harmonia que desbloquejarà qualsevol tipus d'obstrucció que estigui patint.

Però no només l'intercanvi energètic és efectiu. Hi ha altres factors que influeixen en una bona resolució de la problemàtica interior. Generalment, el pacient pot presentar temorós o ansiós, o per contra sentir esperançat o optimista.

És aquí quan l'actitud humanitària del terapeuta, que demostra des d'un principi el seu interès per la sanació, va afectar directament i profundament en els sentiments del pacient.

El Toc Terapèutic aconseguirà que la persona se senti millor i millorarà també el seu estat anímic quan pugui sentir, quan pugui percebre en el seu interior l'energia que el terapeuta li està transmetent.

Vist a Komen, per Pedro, redactor de la Germandat Blanca

Article Següent