Significat de l'aura violeta

  • 2016

Significat de l'aura violeta Abans de començar a tractar el tema de l'aura violeta s'ha de conèixer el significat de l'aura. L'aura és com un camp d'energia lluminosa que envolta els éssers vius, sta forma un valo d'uns 30 cm al voltant del cos brillant amb diferents colors. L'aura est connectada amb la part física, corporal i espiritual de cada persona, de tal manera que si estem exposats a una malaltia o problemes emocionals aquests es veuran reflectits en la coloraci de l'aura.

El Aura Violeta

Hi ha coses que sentim a la pell, altres que veiem amb els ulls, unes altres que noms ens bateguen al cor. Carlos Fuentes.

El Significat de l'aura violeta?

El color violeta s'obté per la uni dels colors blau fosc i el vermell intens. Aquesta aura violeta és l'aura del coneixement i l'espiritualitat, per la qual cosa aquella persona que té aquest color presenta una activitat espiritual molt marcada, contenint un coneixement sense limitacions. L'aura de color violeta no és comú que es presenti en qualse r grup de persones, sms freqüent en éssers que es troben en plans espirituals elevats.

El presentar una aura violeta és signe de ser una persona amb gran amor cap als altres sense cap interès personal, és tenir un sentiment altruista i reflectir-hi les ganes i accions de coneixement amb una energia que només s'aconsegueix espiritualment. Una altra característica d'aquestes persones és que consideren que les previsions mai són suficients, no considera n les coses materials com una cosa d'importància, en la seva vida els moments de retir interior i un viatge espiritual són una cosa d'un valor inabastable. Són persones a les que no els agrada perdre el temps en petiteses, són fanàtiques a la lectura i sobretot als tòpics que facin referència a l'espiritual de la vida.

"Viu com si anessis a morir demà. Aprèn com si anessis a viure sempre. "Mahatma Gandhi.
Significat de l'aura violeta

Un aspecte negatiu del caràcter d'aquests individus amb aura violeta és que poden tendir a desenvolupar un orgull espiritual molt nociu, arriben a pensar que està n sobre les altres persones i detenen el seu creixement espiritual al considerar-se ja a la cúspide. Es converteixen en éssers introvertid o es que busquen estar en tot moment en soledat, per poder internar-se en el seu interior, perdent així el contacte amb el món exterior al seu nucli familiar proper, generant una alteració en l'equilibri del que és material, espiritual i familiar . S'ha de tenir cura de no caure en aquest tipus d'accions, el sentir-se que s'és molt bo i comprensiu, pot ser una valoració equivocada de la realitat.

Combinacions del violeta.

L'aura violeta està associada al color indi, que és un blau amb morat i el qual té a les seves qualitats gran similitud amb el violeta. La coloració violeta en una aura pot prese ntarse com el color principal o com o color secundari.

Violeta com a color primari.

Quan l'individu té una aura que en la seva major proporció està present el violeta, és possible que sigui jove ja que aquests nia n en ells el desig d'explorar el món i realitzar activitats d'aventura.

Violeta com color secundari.

És demostració que s'està en una etapa de tranquil·litat, on la persona està feliç i posseeix les eines per enfrontar els problemes de la seva vida. Busca estar amb més persones i interactuar amb elles per fer arrib ar els seus consells i saviesa que ha acumulat durant la seva vida.

L'aura violeta està relacioneu a amb el chakra del tercer o j o. Per millorar el camp bioenergètic o aura, convé estimular amb colors iguals al color de l'aura que es tingui, el violeta ajuda amb el mal de cap, trastorns mentals i malalties als ulls. La cromotera pia és una de les maneres de com es pot augmentar les vibracions del color necessari per estimular cada un dels chakras del cos humà i que estan sincronitzats amb l'aura.

Autor: Antoni, redactor de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent