Teràpies Alternatives. La auditació (Cienciologia)

  • 2016

La auditacin en cienciologa és una de les teràpies alternatives que busca per mitjà de tècniques d'avaluaci personal dirigida per experts, aconseguir que la persona identifiqui que obstacles en la seva consciència est n impedint el poder assolir les metes traçades i millorar les seves habilitats espirituals. La auditacin permet a la persona recuperar la seva identitat aconseguint una major autoconfiança que es converteix en majors èxits per a la persona.

Quin realitza la auditacin?

La auditacin és realitzada per un personal de l'església de la cienciologia (Scientology). Aquestes persones són capacitades tcnicament i per mitjà d'un protocol de preguntes que han estat seleccionades sobre la base de nombroses experiències van directament a ajudar a la persona a anar localitzant en què rea i moment es troba el malestar espiritual que el afligeix i l'origen d'aquest per aix poder superar-lo.

teràpies alternatives

Ni els teus pitjors enemics poden fer-te tant de mal, com els teus pensaments. Buda.

Quant de temps cal dedicar a aquestes teràpies alternatives?

El temps necessari per a la auditació s'acordarà amb la persona i considerant cada cas individualment. Sempre és recomanable el sistema intensiu el qual és de dues hores i mitja diària per cinc dies a la setmana. La major dedicació permet obtenir èxits en un menor temps.

Què és el recorregut de la purificació?

Tal com el seu nom ho indica la persona ha de ser sotmesa a un règim de purificació abans de començar el procés de la auditació, aquesta purificació és necessària per aconseguir els resultats desitjats, en aquesta vida moderna, els aliments contenen substàncies químiques com preservatius, colorants, saboritzants i molts altres elements que són nocius per a l'organisme. El consum de drogues i altres tòxics fan de la purificació un recorregut necessari perquè la persona per mitjà de saunes, dietes i descans obtingui el major profit de la auditació.

¿S i pot consumir medicaments durant la teràpia?

Quan s'està aplicant teràpies alternatives per al tractament de l'esperit, les EMOC ions són part primordial en els efectes que actuen sobre la nostra ànima, el consum de medicaments o drogues no és permès. L'ús d'antibiòtics si està permès però altres medicaments com els calmants i les drogues de qualsevol tipus influeixen directament sobre les emocions ocultant-o manipulant no permetent arribar als orígens reals del problema que afecta a la persona alterant els resultats. En cas de tractaments de malalties cròniques o tractaments dentals s'ha de consultar amb algun membre de l'equip i el prendrà les consideracions necessàries.

Tot el que som és el resultat del que hem pensat. Buda.

Què i nfermedades cura la Auditació n en cienciologia?

La auditació en Scientology (cienciologia), no s'utilitza per sanació de malalties físiques, el seu ús com algunes teràpies alternatives és força exclusiu, ocupant-se especialment de la part espiritual, de la comunicació de l'esperit amb els altres i amb la natura mitjançant el qual millora l'hedonisme de la `persona per aconseguir la felicitat. Algunes malalties de caràcter psicosomàtic per ser resultat directe de problemes espirituals poden ser curades encara que no és el propòsit de la auditació.

Què és Scientology?

És una religió desenvolupada per L. Ronald Hubbard, aquesta religió es dedica a buscar el camí de l'entesa sobre la relació de la part espiritual de l'home amb si mateix, amb l'univers amb déu i tot el seu entorn material i humanitari. Aquesta dedicació li ha permès acumular una gran quantitat de coneixements i experiències que traspassen a altres dimensions o plans espirituals. Scientology és una religió que adquireix coneixements per mitjà d'experiències i els aplica per a la il·luminació de les persones.

En Scientology es considera que la solució per acabar amb els mals que afligeixen a l'ànima és tractar l'origen dels mateixos.

Autor: Antoni, redactor de la gran família de hermandadblanca.org

Article Següent