El Aetherium - Un missatge planetari dels Hathors

  • 2016

Des de la nostra perspectiva, la desestabilizacin del seu món, que ja hem esmentat en el nostre últim missatge planetari, s'est accelerant a un ritme anmsrpido. Això està produint immens stress en les seves realitats biolgiques, mentals i emocionals.

El que desitgem oferir en aquest missatge és una eina pràctica per portar els seus complexos cossos i ments cap a un estat superior de coherència enmig del creixent caos al seu voltant.

Les xocants ones de canvi que molts de vostès estan experimentant poden ser comparades a re-plantar una planta les arrels han crescut massa. Per a molts de vostès les seves arrels psicolgiques i biolgiques cap a la realitat que actualment perceben es troben lligades. Amb algunes excepcions, la majoria dels humans troba de lidiar amb l'actual transici per la qual el món est passant és massa difcil.

Molt del que pensaven com a veritat, est sent revelat com mentides. Moltes de les institucions amb les comptaven per protegir-se estan constantment sent revelades com insidioses. Les relacions interpersonals estan tenses a causa del simple fet que molts de vostès estan estressats pels complexos canvis al seu voltant. Canvis sobre els quals semblen no tenir control.

Això produeix patrons de resposta destructius en la seva biologia, és a dir, com els seus cossos estan responent als factors estressants al seu voltant. Incloent les seves facultats materials i emocionals.

Tornant a la nostra metàfora de la planta les arrels han crescut massa, tots els éssers que senten tenen arrels psíquiques que els connecten a la realitat que perceben. Quan les arrels d'una planta creixen massa, aquesta no és capaç de florir. La paradoxa aquí és que quan la hi col·loca en un test més gran, amb més espai per créixer, la planta passa per un període de xoc i desorientació. Li porta un temps adonar-se que hi ha més lloc per estendre les seves arrels. Encara que el nostre comentari els resulti improbable a alguns de vostès, tots es troben enmig de grans oportunitats de creixement accelerat. Això és a causa del fet que l'espai multidimensional en el qual es troben s'està expandint, és a dir, el test està engrandint. I tot i així la seva experiència visceral pot ser el sentir-se més confinats que mai abans.

La nostra posició respecte a aquesta estranya paradoxa és que els éssers humans - amb algunes excepcions - tendeixen a ser lents en adonar-se dels nous espais de creixement. Es acostumen a estar arrelats i confinats per la realitat que perceben. Hi ha una certa mandra innata en la naturalesa humana quan es tracta de la tasca d'endinsar-se a una nova realitat que és més grandiosa del que es la percebia abans. Si ets un d'aquests éssers humans que són valents davant les noves realitats, et saludem.

Però per a la majoria dels humans, hi ha una profunda reticència a permetre que les seves pròpies arrels psíquiques s'expandeixin més enllà de la realitat que perceben, cap a noves vistes.

Un dels grans reptes en aquest període de transició global és que les seves dificultats no són únicament mentals i emocionals, són físiques per naturalesa també. Amb això volem dir que els seus fisiologies i neurologías estan sent profundament desafiades pels ràpids canvis en la realitat que perceben.

el Aetherium

El Aetherium és una eina de so perquè abordin aquests assumptes sense embuts. Els codis de sons que comprenen aquesta meditació provenen directament de la realitat en les esperes de llum més elevades. Són emanacions de la desena, onzena i dotzena dimensió de la realitat en el regne que anomenem El Aetheos. Aquest camp vibratori de llum és conscient de si mateix així com també summament intel·ligent i resideix en un estat de consciència que vostès dirien de no-dualitat. Per als nostres propòsits, únicament ens enfocarem en els suggeriments pràctiques de com utilitzar aquest patró de so únic.

Quan escoltin L'Aetherium escoltaran un continu so-brunzit en el fons. Aquesta és la meditació L'Aetheos, el so en aquesta meditació que vam presentar el 2012. Emergint d'aquest camp de so hi ha descendint codis de sons complexos que porten el confort, l'alimentació i les guaridores energies del Aetheos a les cèl·lules dels seus cossos físics .

Aquesta és una baixada de llum a portes del so al seu cos físic per assistir-los a través de la immensa transició per la qual el món està passant.

[...]

Els Hathors, el juny 26 del 2016.

© 2016 Tom Kenyon Tots els drets per a www.tomkenyon.com

Pots fer còpies d'aquest missatge i distribuir-lo per qualsevol mitjà que vulguis, mentre no coures per ell, no ho alteris de cap manera, des crèdit a l'autor i incloguis aquesta nota de copyright completa. En tant el text d'aquest missatge es pot compartir, no es poden publicar arxius d'àudio, incloent conferències, música i / o meditacions de so en cap lloc web per cap raó, sense permís de l'autor per escrit.

Per escoltar la meditació sonora, si us plau accedir a la pàgina de Tom Kenyon en el següent enllaç:

The Aetherium

Títol Original: The Aetherium

Traduït i editat per: Jimena Daniela

Article Següent