El Missatger Lunar ", Lluna Plena de Leo agost 2013

  • 2013

Estimats amics:

El Butlletí en el Web: http://www.good-will.ch/newsletter_es.html
Encuntrenos a Facebook: http://www.facebook.com/circleofgoodwill

El Missatger Lunar, Lluna Plena de Leo 2: El foc de Leo és el foc transformador solar; ens ajuda a transformar la personalitat per assolir el pla de l'ànima o buddhi. Per fer possible que la humanitat arribi a la llum msfcilment, el Manu ha millorat els motlles dels cossos humans durant les últimes dècades. L'impuls per a aquesta millora vi des dels plans supra-csmicos a través de Sírius ia través del signe de Leo a la Terra; el Mestre CVV el va rebre i el va transmetre. És per això que el tema del Missatger Lunar d'aquest mes és Perspectives de saviesa 9: El Manu.
El Missatger Lunar en versi html: http://www.good-will.ch/lunar_messenger_month_es.html
El Missatger Lunar com a document PDF: http://www.good-will.ch/pdf/s_lunar.pdf
El Missatger Lunar a versió de impressi: http://www.good-will.ch/lunar_messenger_month_es_print.html

Llibre de l'Mes de Leo 2: El Mestre CVV va néixer el 4 d'Agost de 1868 a la Lluna Plena de Leo. No és per casualitat que el Mestre que va venir de l'ashram del Mestre Jpiter va escollir a la Lluna plena de Leo per al seu naixement. Aquesta lluna plena és el futur festival de la jerarquia per distribuir les energies d'Amor. El llibre Mestre CVV del Dr. E. Krishnamacharya ofereix una visi valuosa dins el treball de els mestres que serveixen al Pla diví per l'evolució de la humanitat i del nostre planeta Terra.
http://www.good-will.ch/book_master_cvv_es.html

Baixi gratuïtament de la web els llibres en Espanyol de Sri K. Parvathi Kumar i Sri Ekkirala Krishnamacharya publicats per Edicions Dhanishtha, Barcelona, incloent-hi el CD per al llibre sobre Mantres:
https://www.dropbox.com/sh/fguepaqygcyz28a/fupcbKe9RB

Il·lustració per a la Lluna Plena de Leo 2: En una xerrada sobre "L'Illa Blanca" Sri K. Parvathi Kumar va explicar: "L'Illa Blanca parla del Pla de Llum, i el Pla de Llum és el camp de l'Ànima. S'ofereix una narració interessant sobre el Regne de Llum perquè els éssers recordin en el seu interior el seu estatge original. L'Illa Blanca és Bella en qualitat i forma. Porta en si la brillantor i l'esplendor divins. Sempre és lluminosa, eterna i perpètua. El simple pensar en L'Illa Blanca ens estabilitza i reconforta. La visió de l'illa destrueix per sempre el cicle de mort i naixement. Els residents de l'illa viuen amb cossos de llum radiant. Estan constantment ocupats en pronunciar la paraula sagrada que protegeix els mons. Els raigs d'Amor i Llum formen els maons i l'arrebossat de les residències a l'illa. El centre de les celles és una rèplica d'aquesta terra sagrada. En aquesta terra, els residents i les residències no tenen identitats diferents. El Senyor el Superior brilla en puresa i equilibri eternament, sense ser tocat per la híper i la hipo-activitat. La gloriosa Illa Blanca no és un lloc o un pla per a ser ascendit. Allà on un estigui, es manifesta quan un adquireix "la identitat d'un mateix amb l'entorn." La il·lustració del mes, "L'Illa Blanca", il·lustra aquest simbolisme.
http://www.good-will.ch/picture_month_es.html

Veure també / http://www.ludgerphilips.org

Carta Circular de Vaisakh: Pots trobar la Carta Circular de Vaisakh per al mes de Leo. La circular de Vaisakh es publicarà a l'inici del mes.
http://www.worldteachertrust.org/pdf/Vaisakh_sp.pdf La circular de Vaisakh en html: http://www.worldteachertrust.org/vaisakh1_s.htm
- Dies importants del mes per a activitats de grup: http://www.worldteachertrust.org/vaisakh21_s.htm

Flors a la Vora del Camí: El bloc de Bona Voluntat, en anglès: http://blog.good-will.ch
The White Island http://blog.good-will.ch/WordPress/2013/08/13/the-white-island/
A Mountain Hike http://blog.good-will.ch/WordPress/2013/08/07/a-mountain-hike/
Rare Pictures of the Earth seen from Saturn http://blog.good-will.ch/WordPress/2013/07/28/rare-pictures-of-the-earth-seen-from-saturn/
"I like being old. It has setembre em free ... "http://blog.good-will.ch/WordPress/2013/07/21/i-like-being-old-it-has-set-me-free/


En unió interior

Ludger Philips

Kreis des Guten Willens / Cercle de Bona Voluntat / Circle of Good Will / Cercle de Bonne Volonté: www.good-will.ch (No parlem espanyol ...)

"El Missatger Lunar", Lluna Plena de Leo 2

Article Següent