El Tao de la roda de la fortuna

  • 2016

El llibre de l'I Ching ens porta a la memòria aquest Arcà, de naturalesa Yang i l'element representatiu és la Fusta.

Parlem de Fortuna i pensem en bona sort, però la paraula Fortuna ve del llatí "fortuna" i aquesta de fors / forte i significa: casualitat, sort, fet inesperat. I en realitat d'això ens parla aquesta carta. Fets inesperats que se succeeixen sense parar, poden ser agradables o desagradables. Situacions que succeeixen per "casualitat" i que ens porta a viure una bona o mala experiència.

La Roda de la Fortuna gira i gira i pot ser que ens porti a "una mal lloc, en el moment menys oportú" o tot el contrari.

Succeeix constantment en les nostres vides i est relacionat amb la Roda de les moltes vides que forma part de Samsara. El Karma que ens porta al Dharma; el Dharma que ens neteja Karma.

Sortes (sort) eren uns daus amb els quals els antics romans jugaven; tots coneixem els daus. Que potser Déu juga als daus? Nosaltres estem a la Roda, nosaltres llançarem els daus per obtenir l'estimat Dharma.

Conduir la nostra pròpia vida, portar el timn de la nostra existència, per això hem vingut al pla de Samsara.

Però on mana patr no mana mariner, i si permets que un polizn entri al vaixell que condueixes pot haver un motny sortir mal parat.

I quin és aquest polizn? T ho saps?

El dubte, la por, la culpatiene molts noms i ens porta cap mala mar.

La vida és un reflex d'altres vides, i la Roda de la Fortuna és un timn que porta a aquestes vides a la seva pròpia Essència, però mentre entre algun polizn jams llegarsa port, mariner.

La vida en si mateixa és un Dharma, deixa que ella et guia, ja que en la teva vida ha la saviesa d'altres vides. El Karma no és un càstig, llevat que no expulsis a polizn. El Karma et porta al Dharma, però per arribar al Dharma has de viure el Karma.


Agafa el teu timn, mariner, veu cap a la teva Ànima et guey acabars la ruta pels mars de Samsara.

Autor: Isabel Vázquez redactora de la gran família de germanor blanca. org

Article Següent