El Treball a Fer (Els Sis Punts del Tibetà)

  • 2011

El Crist, a qui jo serveixo com discpulo, i la jerarquia espiritual, de la qual sóc membre, s'estan acostant ms fermament a la humanitat; en el passat he afirmat per encoratjar-, que la jerarquia roman; avui els dic, la jerarquia est prop.

El treball que s'ha de fer en les dcades venidores és el següent, i no em estendre sobre el mateix perquè han estat entrenats per realitzar-; saben el que s'ha de fer i la responsabilitat és de vostès -com ho ser el meu infal·lible ajuda:

1. Preparar els homes per a la reaparició de Crist. Aquest és el primer i més gran deure. La part més important d'aquest treball és ensenyar als homes -en àmplia escala- a emprar la Gran Invocacin perquè arribi a ser una pregària mundial, ja enfocar la demanda invocadora de la humanitat.

2. Ampliar el treball de Tringulos, de manera que, subjectiva i etricamente, la llum i la bona voluntat puguin abastar la Terra.

3. Promoure incessantment el treball de Bona Voluntat Mundial, perquè cada nacin pugui tenir el seu grup d'homes i dones dedicats a l'establiment de rectes relacions humanes. El nucli el posseeixen, deuen per tant iniciar l'expansi. Tenen el principi de la bona voluntat present a tot el món; la tasca ser realment pesada, però est lluny de ser impossible.

4. Emprendre la constant distribució dels meus llibres, que contenen molta ensenyament per a la Nova Era. En darrer anlisi, els llibres són per a vosaltres les eines de treball i els instruments pels quals entrenarna seus treballadors. Intentin que circulin constantment.

5. Esfurcense per fer del Festival Wesak -i per extensió tots els plenilunios- un Festival universal, que sigui reconegut com de valor per a tots els credos. En aquest Festival 2 gües divins, d'orient i occident, col·laboren junts i treballen a la ms estreta unió espiritual; el Crist i el Buda empren aquest Festival cada any com a punt de inspiraci per al treball de l'any que ve. Intentin fer el mateix. Llavors, les energies espirituals estaran excepcionalment disponibles.

6. Descobriu als membres del Nou Grup de Servidors del Món on sigui possible i enforteixin les seves mans. Búsquenlos en totes les nacions i en totes les expressions de les diferents línies de pensament i punts de vista. Recordin sempre que en doctrina i dogma, i en tècniques i mètodes, podran diferir àmpliament de vostès, però en l'amor als seus semblants, en la bona voluntat pràctica i en la devoció per a l'establiment d'correctes relacions humanes, estan amb vostès, són seus iguals i probablement puguin ensenyar molt.

I ara, què els diré per acabar, companys i deixebles meus? Els he dit tant durant els darrers anys que poc queda per dir; tenen tot el que necessiten per dur endavant el treball i rebre l'impuls de la Jerarquia, a través del que he intentat fer.

Només puc dir que confio en vosaltres i espero que no disminueixin els seus esforços. S'han dedicat i consagrat i seguiran fent-ho, perquè l'apropament de la Jerarquia i la proximitat de Crist van demostrar ser creixents fonts de fortalesa.

Que la benedicció d'Aquell a Qui tots servim es vessi sobre vosaltres i els deixebles de tot arreu, i que es dediquin plenament a ajudar els homes a passar de la foscor a la llum i de la mort a la immortalitat.

EL MESTRE TIBETÀ, Djwhal khul

Extret del llibre "La Exteriorització de la Jerarquia", d'Alice A. Bailey, pág.527 / 8

-> REBUT A TRAVÉS DE SAVIESA ARCANA

Article Següent