Saint Germain explica els beneficis d'invocar la Flama Violeta

  • 2017
Taula de continguts amagar 1 Aquesta acció té lloc dins d'un camp que no és físic i es coneix com a dimensió "metafísica" de la matèria 2 L'Arcàngel Ezequiel expressa: 3 La Llei indica que aquest serà un cicle de decisió i on el ànima haurà de desenvolupar-4 Explicació sobre la Flama Violeta 5 al moment d'utilitzar la Flama Violeta, les persones aconsegueixen apreciar en si mateix un canvi no només físic, sinó també espiritual 6 Sant Germain lliura el decret per invocar la Flama Violeta 7 Què és el que realitza la Flama Violeta al transcendir a els àtoms? 8 Els 8 passos perquè la Flama Violeta actuï dins de les seves vides són aquests 9 Maneres d'usar les oracions, decrets i la Flama Violeta per tal de purificar i enfortir la seva aura i canviar les seves vides 10 Prenguin un moment del dia per a realitzar els decrets de Crida l'Violeta 11 Demaneu protecció abans d'utilitzar la Flama Violeta 12 Comencin els decrets realitzant un preàmbul 13 Sempre usin la visualització com a suport per a la seva tasca espiritual 14 Utilitzeu la Flama Violeta tots els dies 15 usen la Flama Violeta per tal de transmutar seus registres de vides prèvies 16 Amplien la zona de cobertura que tenen els seus decrets 17 Aspectes Divins sobre la Flama Violeta 18 Foc Sagrat de la Purificació 19 Esperit Sant 20 la Flama Violeta tracta de l'energia de la misericòrdia, la llibertat, el canvi i el perdó 21 És resplendent, intel·ligent i guiada per la ment de Déu 22 la Flama Violeta no destrueix 23 Com poden accelerar els seus electrons? 24 Qualitats Divines de la Flama Violeta 25 Perdn 26 Misericòrdia 27 El poder rtmico que posseeix la invocacin 28 Transmutacin 29 El Foc Sagrat de la Transmutacin 30 Aquest és el Mantra de Sant Germain, el qual els brinda perquè s'iniciïn dins de l'Era d'Aquari 31 d'això es tracta la Llei de Transcendència. Coneguin del que són capaços de fer yhganlo! 32 8 consells de Sant Germain per utilitzar La Flama Violeta en benefici 33 Magneticen l'aigua de la vida 34 Utilitzeu la Llum Violeta durant el bany 35 Seleccioneu el Programa 36 El perdn com a força de sanacin 37 respirin adequadament 38 Sanacin per a les amistats 39 Portin Llum a la resta del món 40 la nova tecnologia de la Flama Violeta 41 Mitjançant la presència sagrada de Déu, i la presència del jo Sóc, avui jo invoco 42 72 Invocacions per a la Flama Violeta 43 "Convertir-se en un servidor del món i guardià de la Flama Violeta" 44 Iniciació: Aspectes per ser un guardià de la Flama Violeta 45 el que mostren els Signes Astrològics

Sant Germain ens explica que la Flama Violeta compta amb la capacitat de transformar condicions físiques, ja que entre totes les Flames existents, aquesta resulta ser la que posseeix una vibració molt més similar a la dels elements que conformen la matèria. La Flama Violeta té la possibilitat de combinar-se amb tot tipus d'estructura molecular, igual que amb cadascuna de les partícules de la matèria (bé siguin conegudes o no), a part que pot combinar-se amb qualsevol classe d'electró, ona de llum i electricitat.

En el moment en que vostès, estimats éssers de llum, es reuneixen amb el propòsit d'invocar la Flama Violeta, són capaços de percebre una millora en les seves condicions físiques. Literalment, la Flama Violeta és capaç de consumir tots aquells residus que es mantenen dins dels àtoms de l'Ésser. És una cosa així com posar a remullar els àtoms de l'Ésser dins d'una solució química (la Flama Violeta), la qual capa per capa, s'encarrega de dissoldre tota la brutícia acumulada durant centenars d'anys.

Aquesta acció té lloc dins d'un camp que no és físic i es coneix com a dimensió "metafísica" de la matèria

En el moment en què cada un de vosaltres invoca la Flama Violeta, es genera una polaritat entre el nucli de la flama i el de l'àtom; atès que el nucli àtom en ser matèria, accepta la polaritat negativa, mentre que el de la Flama Violeta, en ser Esperit, accepta la polaritat positiva.

La interacció que té lloc entre el nucli de l'àtom i el de la Flama Violeta, crea un corrent, la qual s'encarrega d'eliminar la densitat dels electrons, mentre que la substància impura que es troba bloquejant el flux d'energia dels àtoms es va dissolent, a través de l'acció que exerceix la Flama Violeta, es porta a terme no només la purificació, sinó també el restabliment de la puresa original que tenen els àtoms. Una vegada que s'han eliminat els residus, els electrons comencen a girar amb més velocitat, elevant al mateix temps la vibració espiritual i els nivells d'energia de cada un de vosaltres.

L'Arcàngel Ezequiel expressa:

El meu servei es tracta del control de les forces que posseeixen els anomenats; servint al Setè Rayo. Per l'extens camí que suposa l'evolució d'una ànima, la Llei Còsmica havia establert un temps de 14.000 anys, els que, dins de cada espai de 2.000 anys, igualment hauria activar-se en el cos físic dels éssers humans, un nou centre, gangli o nucli, igual que un en l'ànima que fos immaterial.

Després d'una revolució total de la roda csmica, es presumeixi que, desprs de cada 14.000 anys, totes les ànimes i de manera individual, tenien que desenvolupar-se i assolir la mestra de la Presència, igual que ho va fer l'estimat Saint Germain; el que vol dir que cada ànima sabra de quina manera atraure, valorar i propagar l'energia divina, a més d'assolir la capacitat per elaborar i conservar tot allò que volgués tant el cor com la ment.

Durant un lapse de cada 2.000 anys, tant un poderós Arcngel com un Chohan, es manifesten, per tal de treballar junts per ajudar a cada ésser que conforma la humanitat, a aconseguir un major nivell i elevar la seva condici n. No obstant això, no es pot calcular el retard que té el desenvolupament dels éssers que habiten el planeta terra i especialment, cap classe de càlcul humà tindrà la capacitat per establir de manera exacta la quantitat de revolucions que ha tingut o tindr la roda csmica.

De la mateixa manera, en finalitzar cada lapse de 14.000 anys i fins i tot millor, durant el cicle de l'activitat del setè raig, Jo, el Arcngel Ezequiel, serveixo com a orientador i instructor per a les ànimes, amb per tal de ensearles de quina manera tenen la capacitat d'atreure i valorar el foc sagrat i formar-les perquè desempearan funcions com a sacerdots i sacerdotesses per a l'ordre d'Ezequiel. Molts cicles passaven i la roda csmica girava sense parar; però, la humanitat mai aconseguia destacar o ressaltar i la florida jams arribava a manifestar-se. Per això, es va començar amb un cicle nou de dos mil·lennis i en el qual es troba operant el set Rayo.

La Llei indica que quest serà un cicle de decisi on l'ànima deure desenvolupar-

Amb aquesta finalitat, ens trobem difonent la nostra llum i flama, atès que volem que cada ésser humà l'ànima es trobi despertant en aquest moment, ajudin de la mateixa manera amb les emanacions de vida. Resulta ms efectiu invocar, cada dia, a la Flama Violeta utilitzant fragments i un ritme curt; per això els suggerim triar el moment de l'dia ms adequat per a cada un de vosaltres, on tots es trobin completament segurs que no seran interromputs, ja sigui durant la dem, a la tarda i fins i tot a boca de nit, per invocar la flama i sol·licitar que la mateixa els cobreixi, al mateix temps que es propagui al voltant de tot el planeta terra.

Deixin que resplendeixi la Flama Violeta a l'interior i al voltant de cada un de vosaltres, però no només de la seva Ser Diví, espiritual i ètric, sinó tamb dels seus cossos fsics, sobretot, al voltant de la seva estructura cerebral, per tal de transformar tot ressentiment, ràbia i desitjos de no perdonar que hi pugui haver dins de vosaltres. Ja que són exactament aquests sentiments negatius, la raó per la qual es generen tots aquells gèrmens que amb el pas del temps causen les seves necessitats i problemes. Canviïn tots aquests sentiments i en el seu lloc, Ompli a si mateixos d'alegria, gratitud, amor i predisposició per avançar, d'aquesta manera, s'estan convertint en un poderós imant, capaç d'atreure només coses bones que es troben dins del pla superior que Déu ha concebut per a cada un de vosaltres.

Explicació sobre la Flama Violeta

La Flama Violeta consisteix en l'essència que compon un dels "Set Raigs". De la mateixa manera en què un raig de sol que passa a través d'un prisma, es veu refractat cap als 7 colors que posseeix l'arc de Sant Martí, de la mateixa manera, la llum es manifesta en cada un dels Set Raigs.

Cada raig compta amb una freqüència, color i qualitat diferent, els quals suposen una part determinada de la consciència de Déu. El raig de color violeta, és cridat el Setè Rayo; a invocar en nom de Déu, el mateix descendeix cap a vostès com si es tractés d'un raig d'energia espiritual, el qual explota en una flama espiritual que s'escampa al voltant de tot el seu cor, brindant-los les qualitats del perdó, la llibertat, la misericòrdia, la justícia i el canvi.

Sant Germain, també sol ser anomenat el "Senyor del Setè Rayo" i sempre que es prega invocant-, els envia a tots vostès nombrosos dons espirituals, com ho són la creativitat, alegria i diplomàcia. Així mateix, Sant Germain té la capacitat d'inspirar a través de les seves innovacions en diferents camps, com la filosofia, literatura, sanació, ciència, govern, ensenyament, religió, alquímia, etc. Per voltant d'unes 7 dècades, Sant Germain els ha estat preparant amb el propòsit d'ingressar a l'era d'Aquari, la qual cosa suposa un període de llibertat, pau i il·luminació i es va mostrar davant Guy Ballard, al començament de l'any 1930, per brindar- els primers coneixements sobre la Flama Violeta.

L'acció de la Flama Violeta és similar a la que té el sabó, atès que aquest s'encarrega de netejar tota la brutícia que es troba en les seves vestimentes causa de la utilització de les càrregues tant positives com negatives que posseeixen els àtoms. La qual cosa es deu al fet que totes les seves molècules tenen dos costats, un que atreu la brutícia i un que atreu l'aigua. El primer costat atreu la brutícia de la mateixa manera que un imant atrau algun objecte metàl·lic, mentre que el segon costat, atreu l'aigua per tal d'eliminar tota la brutícia gràcies a ella. Vostès en invocar la Flama Violeta, generen una polaritat entre el nucli de la Flama Violeta i el de l'àtom. El de l'àtom en ser matèria, ocupa el lloc del costat negatiu, mentre que el de la flama violeta, per ser esperit, ocupa el lloc del costat positiu.

La interacció entre els dos nuclis genera una oscil·lació, la qual s'encarrega d'expulsar totes les densitats que es trobin enredades entre aquells electrons que estan orbitant al voltant del nucli de l'àtom. Quan la substància pesada que està sobrecarregant a l'àtom es desprèn dels electrons, es llança dins de la Flama Violeta i s'elimina completament. No obstant això, al contrari del sabó, la Flama Violeta no envolta i elimina residus únicament, sinó que a més els converteix en energia de llum totalment pura. I una vegada que es troben sense cap tipus de residus, els electrons poden moure de nou lliurement, acció que eleva la vibració de cada un de vosaltres, al mateix temps que els impulsa a un estat de l'Ésser, sent molt més espiritual.

Al moment d'utilitzar la Flama Violeta, les persones aconsegueixen apreciar en si mateix un canvi no només físic, sinó també espiritual

Però, què és en realitat el que passa en repetir les paraules que componen els decrets de la Flama Violeta? Hi ha dos punts de vista per respondre: l'espiritual que suposa la manera en què els Mestres Ascendits revelen la resposta i la científica, la qual es basa en avenços recents en el camp de la medicina i la física. En tots dos casos, s'inclou el concepte de vibració.

Dins de la física, la vibració es tracta de la velocitat a través de la qual algun objecte es mou en qualsevol direcció i oscil·la. Mentre que segons el nostre enteniment, dins d'un nivell espiritual, la vibració consisteix igualment, en el patró de rotació en el qual es mouen els electrons al voltant del nucli de l'àtom, de manera que com poden apreciar, les dues definicions, de fet, no es troben molt distanciades.

Tots compten amb quatre cossos, els quals involucren l'ànima, el primer, és el cos físic, el qual és possible tant veure com tocar; el segon, és el cos astral o de desitjos, en ell es troben les emocions; el tercer, és cos mental, aquest tracta de la ment conscient; la sala té un cos de memòria o etèric, el qual emmagatzema les memòries de cadascuna de les vides prèvies de cada ésser i és que has de saber que la Flama Violeta treballa sobre cadascun dels quatre cossos, per tal de transformar el patr de la seva vibraci.

Sant Germain lliura el decret per invocar la Flama Violeta

Jo Sóc un ésser compost per la Flama Violeta, Jo Sóc tota la puresa que Déu vol que sigui.

En el moment en que vostès pronuncien aquest i altres decrets per invocar la Flama Violeta, la mateixa s'encarrega de permear cadascuna de les cllula i els tom que componen el seu cos físic, penetrant fins el m s profund de les seves ments i emocions, arribant fins les seves memòries i subconscient.

Qu és el que realitza la Flama Violeta al transcendir a els toms?

Davant d'aquesta pregunta, els mestres van donar la seva resposta a través de la següent explicació:

Cada un de vosaltres és conscient que els àtoms estan compostos, essencialment per espais buits. Quan un àtom té les dimensions d'una pilota de bàsquet, el nucli del mateix sol ser fins i tot massa petit perquè els ulls humans aconsegueixin apreciar-lo. No obstant això, al voltant del 99, 9% de la massa que compon l'àtom es troba concentrada dins el nucli, la qual cosa deixa a la resta de l'àtom buit, sent habitat únicament pels electrons, els quals tenen un pes realment mínim. Tot aquest espai que hi ha entre el nucli i les vores de l'àtom, en general, és el lloc en el qual les energies negatives i la discòrdia aconsegueixen establir-se.

A un nivell molecular i cel·lular, aquestes substàncies són similars al quitrà, la pols, el ciment o el sutge. Per visualitzar millor aquesta explicació, els mestres han utilitzat la il·lustració d'una persona agafant una galleda de quitrà fos per després buidar dins d'un barril ple amb marbres. Una vegada que s'ha vessat tot el quitrà, els espais que hi ha entre els marbres acaben sent enganxosos amb el quitrà que s'escorre ells i després tota la massa acaba per soldar.

De la mateixa manera, els mestres comuniquen que en el moment en què els cossos físics i espirituals s'obstrueixen a causa del karma i l'energia negativa, la vibració dels electrons que conformen els quatre cossos inferiors es veu reduïda, cosa que fa que comencin a ressonar amb la negativitat en major mesura i en menor amb l'energia còsmica pura que emana de la Presència Divina de cada un, la qual cosa amb el pas del temps podria causar que acabin malalts. Mentre més d'aquestes substàncies hi hagi dins dels seus quatre cossos inferiors, menor serà el seu patró vibracional i estaran molt més sobrecarregats.

Si alguns de vosaltres heu estudiat ioga o acupuntura, són conscients de la bona salut que arriba en el moment en què l'energia espiritual té la possibilitat de fluir amb total llibertat al voltant del cos. A l'solidificar la substància kàrmica, el que passa és que s'endureix cadascuna de les artèries que conformen els seus cossos espirituals i al ressonar amb la negativitat, a poc a poc acaben per convertir-se en ella, a excepció que realitzin alguna cosa que els permeti millorar.

La Flama Violeta té el poder de canviar tota mena de cosa negativa sense importar en quin lloc es trobi allotjada, ja sigui en el cos físic o en l'espiritual, la qual cosa inclou qualsevol cosa, des de les llavors d'odi que poden existir cap vostès mateixos, fins els virus físics. En el moment en què la Flama Violeta opera a cada un de vosaltres, passa a través de cada un dels espais que es trobin obstruïts al mig del nucli i els electrons. La Flama Violeta expulsa totes les partícules de substància negativa fora del cos i després les elimina, a través d'un procés que permet convertir en energia positiva a l'energia negativa, de manera que es pot restituir la puresa innata dins de vosaltres.

Els 8 passos perquè la Flama Violeta actuï dins de les seves vides són aquests

La Flama Violeta consisteix en una energia espiritual que té la capacitat d'eliminar qualsevol energia negativa, al mateix temps que allibera aquella energia divina que es troba oprimida a l'interior de matrius creades amb bases dins el món material, a causa dels registres kármicos que posseeix cada ésser humà. En el moment és que aquestes energies oprimides dins de matrius imperfectes aconsegueixen alliberar-se, les mateixes tornen cap a la seva font original, és a dir, al cos causal de cada un de vosaltres.

Igualment, la Flama Violeta es tracta del foc de l'Esperit Sant el qual ofereix a les persones, qualitats de llibertat, perdó, canvi, misericòrdia i alquímia. No obstant això, els ensenyaments sobre la Flama Violeta no es tracten d'alguna cosa que sigui nou o que es generarà fa poc; de fet, aquesta flama ha existit des de sempre i ha estat usada per la Gran Fraternitat Blanca durant una innombrable quantitat d'anys. Les civilitzacions de l'Atlàntida i Lemuria també la utilitzaven, però, a causa dels abusos que aquests pobles van realitzar amb les Lleis Sagrades, es va retirar aquest coneixement de la Terra a través d'una decisió unànime per part del Consell Còsmic.

Sant Germain es va dirigir al consell còsmic per sol·licitar que aquest coneixement es trobarà disponible una altra vegada per als éssers que conformen la humanitat. Després conferir certa part de la llum que hi havia acumulat dins del seu cos causal, el consell còsmic va autoritzar a Sant Germain perquè revelés i difongués no només el coneixement, sinó també l'ús de la Flama Violeta. A part de ser el Cap i patrocinador de l'era d'Aquari, Sant Germain és de la mateixa manera, el Chohan o Senyor del Setè Rayo.

Així mateix, l'Arcàngel Ezequiel costat de la Santa Maria Ametista, qui són els jerarques del Regne Angèlic, i els Elohim, Vitória i Arcturus, que són els jerarques del Regne Elemental, igual que altres mestres, són els que conformen la Jerarquia Celeste que utilitza l'energia que emana de la Flama Violeta.

Maneres d'usar les oracions, decrets i la Flama Violeta per tal de purificar i enfortir la seva aura i canviar les seves vides

Per començar, realitzin un llistat amb aquells objectius, ja siguin materials o espirituals, que volen transformar dins de les seves vides; per exemple, "Objectius materials": Trobar una feina nova, obtenir diners per finalitzar o començar algun estudi, allunyar-se dels criminals als carrers. "Objectius espirituals": Ser molt més amorós, deixar enrere patrons psicològics i / o vivències tempestuoses, etc ...

Tmense un moment del dia per a realitzar els decrets de Crida l'Violeta

Segons la disponibilitat de temps que tingui cada un de vosaltres, tmense un moment per a realitzar els seus decrets de la Flama Violeta; no oblidin que els mateixos han de tornar-se un hbito, igual que els altres que posseeixin, pel que ha de ser realitzat tant amb s'alegra com amb determinació.

Sol·licitin protecció abans d'utilitzar la Flama Violeta

Abans de començar a realitzar la sessió de decrets, realitzin una invocació, mitjançant la qual sol·liciten als mestres Ascendits, àngels i senyors elementals que els prestin la seva ajuda i protecció durant tot el transcurs del dia. Els senyors elementals, esperits de la terra, el foc, l'aigua i l'aire, solen posar-se realment feliços en els moments en què algun de vostès els crida, amb el propòsit de sol·licitar-los la seva ajuda per netejar no només la seva aura, sinó també el planeta que habiten usant la Flama Violeta.

La funció que tenen els decrets del "Raig Blau", consisteix a generar un anell de protecció tant al voltant de cada un de vosaltres com de tots aquells altres éssers pels quals es troben decretant.

Comencin els decrets fent un preàmbul

El preàmbul serveix com a invitació, a través de la qual vostès i de forma afectuosa, li sol·liciten a aquells Éssers de Llum que utilitzen amb la Flama Violeta: àngels, mestres Ascendits, etc., la seva orientació i ajuda.

Comencin seu decret lentament i poc a poc augmentin la velocitat, al mateix temps que augmenta la quantitat de repeticions

Al començament, decreten pausadament, col·locant en cada de les seves paraules un il·limitat amor cap a Déu. Mentre que memoritzen el seu decret, vagin augmentant la velocitat amb la qual ho fan, d'aquesta manera, aconseguiran arribar a una energia molt més poderosa i eficaç durant la seva sessió de decrets.

Sempre usin la visualització com a suport per a la seva tasca espiritual

No tots aconsegueixen apreciar la Flama Violeta quan es troba actuant a través dels seus ulls físics. No obstant això, és possible tancar els ulls i enfocar-se completament en el centre d'energia que es troba enmig de les celles i tractar de apreciar-la utilitzant el seu "ull interior". Igualment, han de visualitzar allò que es troben demanant per tal que aconsegueixi manifestar-dins de les seves vides.

Utilitzeu la Flama Violeta tots els dies

Realitzen uns 15 minuts cada dia, el temps mínim que els mestres exigeixen i en el transcurs de 12 mesos, s'hauran realitzat 91 hores; en cas que facin 1 hora, després d'un any, estaran realitzant 365 hores d'invocació de la Flama Violeta. Això marcarà la diferència tant per a vostès, com per a tota la Terra.

Usin la Flama Violeta per tal de transmutar els seus registres de vides prèvies

Dins de les seves sol·licituds, incloguin la transmutació de tots els registres kármicos de vides passades, no només de si mateixos, sinó també de les seves llars, països i sobretot, de la Terra.

Amplen la zona de cobertura que tenen els seus decrets

Visualitzin la Flama Violeta exercint la seva funció al voltant de casa seva, la comunitat a la qual pertanyen, la ciutat en què viuen, el seu pas, etc.

El Arcngel Ezequiel parla una dita, sobre l'aplicació contínua de la Flama Violeta, dient: El major pas que un ésser humà podrà donar amb el propòsit de progressar individualment, consisteix a utilitzar la Flama Violeta contínuament, ja que aquesta és el remei per a tot tipus de temor i dubte. A l'utilitzar-la, els Àngels de la Flama Violeta es trobaran al costat de cada un de vosaltres, tenint els palmells de les seves mans esteses per enviar un raig llum violeta a través de cadascun dels seus 4 cossos inferiors, igual que a través de la seva aura. Mentre que el raig de llum va travessant seu ésser, elimina completament qualsevol tipus de condició negativa que el mateix tingui, les quals literalment s'esfumen tant dels seus cors com de les seves ments.

Aspectes Divins sobre la Flama Violeta

Foc Sagrat de la Purificació

Per poder tenir la "altura" d'un Mestre, resulta imprescindible que l'home es perfeccioni a si mateix espiritualment i, es formi com un Ésser Tri. Per aconseguir-ho, cal introduir-se dins del "Cicle Còsmic" de 2.000 anys i mantenir-se en el mateix fins al final.

Durant l'inici de cada Cicle de la Llei Còsmica, és permès que un Avatar encarni, el qual suposa un Canal pur mitjançant en què flueix més pura energia que conforma la naturalesa del Rayo amb el propòsit de dur a terme la "corporificació" de la nova religió. Prèviament, els éssers humans es trobaven vivint l'Era d'Àries, en què a través de la tradició jueva, van tenir l'oportunitat d'entendre a Déu / PARE gràcies a Moisès i la presència individual del "Jo Sóc". Després, van estar vivint l'era de Peixos, en la qual se'ls va permetre entendre Déu com a Fill, a través de Jesús. Avui en dia, es troben vivint l'Era d'Aquari, en la qual se'ls dóna l'oportunitat d'entendre no només l'energia de l'Esperit Sant, sinó també l'ús de la mateixa, mitjançant la Polaritat que hi ha entre els Principis Femení i Masculí que regeixen l'Univers (Matèria-Terra) i (Esperit-Cel).

esperit Sant

L'Esperit Sant es tracta de la intensa Energia de l'Amor, la qual té la capacitat de transmutar, el que vol dir, que a mesura que flueix en cada un de vosaltres, aquesta Energia aconsegueix recrear-los a la Imatge de la seva "Jo Veritable".

De la mateixa manera en què Jesús els va obrir la porta cap a la realització de la Consciència Crística i durant l'Era de Peixos, és ara el Mestre Saint Germain qui els guia cap a la camí de l'alliberament total de la seva Ànima mitjançant el Foc Sagrat de l'Esperit Sant, compost per la Flama Violeta. De la mateixa manera que la llum del sol es reflecteix i descompon donant lloc a l'arc de Sant Martí dels Set Raigs quan passa a través del prisma, igualment passa amb la Consciència -Esencia- de l'Esperit Sant, ja que la Llum de Crist (Set Raigs) es veu refractada per tal que vostès tinguin la possibilitat d'utilitzar-la dins el pla material.

La Flama Violeta tracta de l'energia de la misericòrdia, la llibertat, el canvi i el perdó

Consisteix en una irradiació perceptible de Foc Espiritual la qual "dilueix els elements" que es troben en el seu subconscient, coneguts com metalls vis, a través d ' "un calor bullent", anomenat Alquímia. La Flama Violeta penetra dins dels detalls més petits tant de la ment com de la memòria, és a dir, dins dels registres subconscients que s'han creat després de les nombroses encarnacions que ha tingut una emanació de vida dins del planeta Terra.

És resplendent, intel·ligent i guiada per la ment de Déu

Amb la major la menudesa, s'encarrega d'alliberar les energies, un electró a la vegada, dels abusos previs que han tingut amb el foc sagrat, restituint d'aquesta manera el curs natural que té la Llum Interna. Es tracta de l'antídot que dilueix els enganys generats per la falsa identitat que es creen a causa de les il·lusions humanes, a més de les normes sobre la vellesa i la mort.

La Flama Violeta no destrueix

Allibera molècules i àtoms pertanyents al dens revestiment que genera la imperfecció humana per tal de restablir la perfecció divina natural de l'Ànima al costat dels seus ganes originals d'aconseguir la integritat.

És el compliment de la profecia: "tot i que els seus pecats siguin igual que la escarlata, seran tan blancs com ho és la neu; tot i que siguin tan vermells com és el carmesí, seran iguals que la llana ".

Contínuament es troben qualificant l'energia que reben directament de la Divina Presència, gravant en la mateixa, la impressió dels seus cors i ments i d'aquesta manera és que té lloc la densificacin. Han omplert de pecat, discòrdia, mal karma, manca d'integritat i molt ms, tots aquells espais que hi ha entre els electrons, la qual cosa els ha opacado de la mateixa manera que si es tractessin d'una enganxosa cua astral que no permet que flueixi la Llum del macrocosmos de Déu cap al microcosmos dels homes, retardant d'aquesta manera el moviment natural dels electrons.

Com poden accelerar els seus electrons?

Eliminant les impureses que s'han anat acumulant entre els grans espais dels electrons, durant el pas dels anys, utilitzant les mateixes energies que han corromput, és a dir, les de l'Esperit Sant.

Qualitats Divines de la Flama Violeta

Perdn

El perdó consisteix en l'amor; es tracta d'un enorme desig de poder apreciar l'èxit de cada un dels aspectes divins durant les seves recerques, amb el propòsit d'aconseguir la major plenitud en les seves experiències divines.

La Llei del Perdó, suposa la manifestació de reverència i una unitat de consciència general cap a tota forma de vida. Perdonar vol dir tractar d'entendre de quina manera les persones es troben motivades al moment d'actuar com ho fan. Significa entendre el poder que el dubte, la por i els mals hàbits mentals que posseeixen sobre aquestes persones; així mateix, vol dir entendre que la llum de Crist es troba dins el cor de totes les criatures i té la capacitat no només de penetrar, sinó també d'il·luminar les ments de cadascuna.

misericòrdia

Quan l'amor actua, ho fa per oferir afecte a totes les persones per igual. La qual cosa suposa una bondat que es troba molt més enllà de la "justícia imparcial". Hi ha una realitat divina, la qual no jutja cap tipus d'experiència. Es tracta del coneixement i l'acceptació que cadascuna de les expressions existents, en qualsevol dimensió, es troba i sempre es trobessin unides a Déu.

El poder rítmic que posseeix la invocació

Quan l'amor actua és conscient que cada un dels sistemes vivents en l'Univers es desenvolupen a l'interior de cercles, en els quals l'ímpetu per a qualsevol cosa que es faci en aquests cercles és essencial. El "Ritme" suposa un ús vehement de la Llum de Déu de forma constant. Cadascun dels àtoms, cèl·lules i electrons que componen l'Univers posseeixen el desig natural de fer que els somnis de tots aquells que perduren amb un motiu diví, es facin realitat.

Cuando el amor de la Llama Violeta Cósmica está en acción, el mismo se encuentra de regreso hacia el Sagrado Cristo Interno de cada ser, el cual se encarga de perdonar y transmutar inmediatamente cualquier injusticia que tuviera lugar en el reinado del “ Ego humano ”, restableciendo hacia la Inocencia Original del Plan Divino, cada uno de los aspectos de la Vida.

transmutació

Cuando el amor actúa, también quiere eliminar totalmente cualquier desequilibrio, ya que para el amor todo se trata de algo temporal. El Amor aclara el camino que se debe seguir para lograr que la Llama Violeta llegue hasta los átomos y los electrones que requieren de purificación, apresurando tanto sus órbitas como sus frecuencias hasta alcanzar el estándar divino, con el propósito de expresarlo. De esta manera, después de que la forma etérica ha sido reconstituida, es posible que la manifestación física se presente de forma automática de acuerdo a dicho estándar divino .

El Fuego Sagrado de la Transmutación

La Era de Acuario consiste en un ciclo para entender la energía y el uso de la misma dentro del espacio-tiempo, mediante el equilibrio perfecto entre las polaridades Femenina-Masculino del Universo ( Materia-Tierra ) y (Espíritu-Cielo).

Las lenguas divididas del fuego, las cuales descendieron hacia todos los discípulos durante el día de Pentecostés, se tratan de las “ llamas-gemelas ” de Dios Padre/Madre, las cuales les ofrecen la energía, el impacto y la capacidad de controlar el flujo creativo. Dicho descenso, realizado por el Espíritu Santo cuenta con una inmensa fuerza; se trata de un enorme amor, el cual al actuar tiene la capacidad de transmutar, de modo que permite que fluya dentro de ustedes, la energ a que les permite recrearse a la Imagen de su Yo Verdadero .

As como en el transcurso de los 2.000 a os del Ciclo de Piscis, Jes s los guio hacia la realizaci n de la Conciencia Cr stica, Sant Germain, el Maestro Ascendido Regente de la era de Acuario, se encarga de abrirles camino hacia la Liberaci n del Alma, mediante el fuego sagrado del Esp ritu Santo, llamado por nosotros como Llama Violeta . Esta llama o Fuego Sagrado, consiste en la energ a de la libertad ; todo ser humano libre cuenta con una caracter stica luz violeta que vibra alrededor de su aura, y como ya hemos dicho anteriormente, dentro de esta luz violeta se encuentran las frecuencias del perd n, invocaci n, cambio, misericordia, ritmo, organizaci n, diplomacia y muchas m s.

Se trata de una emanaci n palpable del fuego espiritual, el cual de hecho, es capaz de disolver todos aquellos elementos que se encuentren dentro de sus subconscientes. Siendo este el modo apropiado para eliminar cualquier clase de bloqueo emocional, problemas psicol gicos y registros previos. No es preciso regresar al pasado, mediante hipnosis o cualquier otro m todo. Utilicen la llama amorosa que compone el fuego del Esp ritu Santo para deshacerse de sus problemas y, podr n apreciar como todo empieza a cambiar debido a la alquimia que supone la Llama Violeta.

La aplicaci n cient fica para la Llama Violeta y dentro de esta era, tiene lugar debido al Maestro Ascendido Sant Germain, quien brind a la humanidad el fuego sagrado que hab a estado acumulando dentro de su Coraz n, durante miles de a os, al igual que parte de su energ a luminosa, con el prop sito de que ustedes tuvieran la oportunidad de trabajar con la alquimia de la auto-transformaci n a trav s de la Llama Violeta, ya que la Llama Violeta ha sido utilizada siempre dentro de los retiros interiores realizados por la Fraternidad, y durante mucho tiempo, estuvo reservada nicamente para una minor a privilegiada (aquellos Iniciados que demostraron que la merec an), de miembros pertenecientes a escuelas de misterios o sociedades secretas .

Los primeros alquimistas se dedicaron a estudiar cuidadosamente textos cifrados, buscando la m gica ym stica piedra filosofal . Ellos pensaban que val a la pena tomarse todo el tiempo, incluso toda su vida, con el fin de decodificar el misterio que supone dicha piedra, la cual representaba la transformaci n de la naturaleza animal inferior, en un ser mucho m s elevado y divino . Asimismo, los alquimistas teos ficos exultaban debido a la visi n de una Llama Secreta ; la tan deseada piedra filosofal, que de hecho, no se trata de una piedra f sica, sino espiritual, la cual fue creada con el Fuego.

De acuerdo a lo que cre an los precursores neoplat nicos de la antigua alquimia, consist a en un fuego sagrado auto-transformable, el cual le permitir a al ama alcanzar niveles m s elevados al mismo tiempo que transformar a aquellos elementos duros y renuentes que se encontraran en el cuerpo f sico en materiales mucho m s resplandecientes y et reos. Durante dicha experiencia sagrada, los alquimistas tendr an la oportunidad de convertirse en “ dioses ”, en busca de encontrar aquello que un texto que data del siglo XVII, describe como “El oro de la sabiduría y no cualquier metal”.

Ese mismo texto, indica que la Llama Violeta guía a los alquimistas hacia el Fuego de los Dioses, debido a que eleva hacia el dominio del espíritu cada una de las características pesadas que impiden que las frecuencias celestiales funcionen correctamente. La transformación consistía, entonces, en un proceso espiritual a través del cual se enaltecía al alma, hasta lograr llegar a un estado de unidad total con lo divino.

Actualmente y gracias al Maestro Ascendido Sant Germain, todos ustedes tienen la oportunidad de empezar a experimentar el poder de la Llama Violeta, la cual pasa a través de los registros subconscientes que hayan generado sus encarnaciones en este mundo y se deshace de ellos. La Llama Violeta consiste en el “ secreto ” del fuego sagrado, que tiene la capacidad de penetrar hasta los más detalles pequeños de la mente, recuerdos, emociones y el cuerpo humano.

La Llama Violeta penetra, fluye a través de enormes chasquidos, elimina todo el “polvo” generado durante siglos. Sin importar donde se encuentren, tienen la posibilidad de experimentar el poder del fuego sagrado fluyendo a través de sus venas, penetrando en su cerebro y sistema nervioso. Al invocarla, la Llama empieza a descomponer de manera instantánea todas aquellas partículas indeseables generadas por pensamientos, palabras, sentimientos y acciones que podrían encontrarse obstruyendo los grandes espacios que hay entre el núcleo y los electrones que componen los átomos.

Todos ustedes tienen la capacidad de sentir como la llama renueva cada una de las células que conforman su cuerpo, mente y alma . El doble poder que ejerce el fuego sagrado, justamente en medio del átomo y de la Llama Violeta -la cual rodea el núcleo exteriormente-, fija un campo de fuerza que permite que sea posible eliminar aquellas impurezas que hay entre cada electrón. Mientras que estas impurezas se van desechando, los electrones comienzan a girar dentro de sus orbitas con mayor velocidad ya causa de la fuerza centrífuga, dichas impurezas son expulsadas hacia la Llama Violeta, así que cuando las mismas entran en contacto con la Llama, aquellas energías que se encontraban corrompidas son transformadas y regresan a su pureza original.

La Llama Violeta consiste en el Vino Espiritual del Perdón, el cual cuenta con la calidad de la Misericordia, que al igual que escribió Shakespeare: “no se agota, ya que el perdón cae al igual que una lluvia suave desde el cielo y moja todo lo que se encuentra debajo; y es 2 veces bendita, ya que bendice tanto al que da como al que recibe”.

En el momento en que se permiten a sí mismo ese flujo cósmico y aceptan el poderoso movimiento del Espíritu de Dios, pierden la razón de ser de su propia vida; siendo este el motivo por el que la Llama Violeta les ofrece tan profundos y grandes sentimientos de esperanza, alegría, frescura y ligereza en su vida. Y es que la Llama restaura el flujo natural ya través de ese restablecimiento, entre el macro y microcosmos, se permite que todas las energías fluyan de nuevo sin ningún tipo de problemas. En el momento en que el espíritu del hombre fluye a través del espíritu de Dios, al mismo tiempo, el espíritu de Dios fluye a través del espíritu del hombre y tiene lugar un Intercambio divino, una trasformación cósmica, por lo que el hombre al igual que Dios, comparten un sentimiento de mutua unión.

Según Sant Germain, es posible solucionar todos aquellos problemas de ecología, economía y gobierno que estén ocurriendo, si diariamente por al menos 10 minutos se toman el tiempo para entrar en la parte más profunda de sí mismos con el fin de encontrarse con su ser divino . Tanto para meditar como para utilizar la Llama Violeta plenamente, pronuncia en voz alta el “ Mantra ” de los hombres libres:

“Yo Soy” un Ser de Llama Violeta.

“Yo Soy” la pureza que Dios quiere que sea.

Este es el Mantra de Saint Germain, el cual les brinda para que se inicien dentro de la Era de Acuario

La Meditación se trata del movimiento más profundo que puede llevar a cabo su Ser, el cual les brinda la posibilidad de vivir con Dios dentro de ustedes como Luz, Energía y Conciencia Superior . La energía, al ser una manifestación de Dios, consiste en aquello que más debe interesarles, el poder analizar ese punto que ocupan dentro del espacio-tiempo. Se encuentran atravesando un momento de gran revolución, siendo éste el más grande conocido hasta la actualidad.

Desde hace bastante tiempo, varios de ustedes se han sentido consternados por el hecho de no haberse desarrollado espiritualmente a una mayor velocidad, lo cual se debe a que de algún modo, pasaron totalmente por alto la energía del “Solvente Universal” que supone la Llama Violeta, es decir, no la utilizaron correctamente ni con el ritmo necesario. Dentro de esta Llama Violeta deberán hallar el sueño del alquimista, ¡Utilícenlo! Utilicen el poder que les brinda la Llama Violeta con el fin de sobrepasarlos e incluso llegar a superarlos.

De eso se trata la Ley de Trascendencia. ¡Conozcan de lo que son capaces de hacer y háganlo!

Espiral resplandeciente de Llama Violeta, desciende y brilla ahora dentro de mí;

Espiral resplandeciente de Llama Violeta, libera ahora todo lo que obstruye mi energía; Resplandeciente Llama Violeta, desciende sobre mí. ¡Haz que tu Luz emane de mí!

Resplandeciente Llama Violeta, desciende sobre mí. ¡Despierta a la Tierra y hazla libre!

Luz de Llama Violeta, estalla y resplandece ahora dentro de mí;

Luz de Llama Violeta, crece en mi interior para que todos lo aprecien;

Luz de Llama Violeta, hazme un ser de Misericordia;

Luz de Llama Violeta, desciende sobre m y elimina todo el temor.

La utilizaci n de la Llama Fuego Violeta elimina y transmuta todas las energ as imperfectas al estar acompa ado por una solicitud de perd n sincera tanto hacia sus propios errores, como hacia los de los dem s, lo cual equivaldr a incluso a un hecho m gico. Al invocar la ley del perd n debido a los errores que han cometido y por los que cometieron aquellos que los rodean, generan un enorme beneficio para toda la Humanidad.

8 consejos de Sant Germain para usar La Llama Violeta en beneficio

Empiecen el d a con Gratitud, Protecci ny Luz y es que a pesar de que no hayan dormido bien y se encuentren cansados, deben ser agradecidos por poder vivir un nuevo d a. Expandirse as mismos diciendo: Este d a vivo con alegr a! . Esto supone una enorme disciplina y gracias a ella, el xito en sus vidas se incrementar con el paso de los d as. De esta manera, ser n cubiertos por un resplandeciente capullo de Luz, el cual genera un campo de energ a pulsante que los mantendr protegidos en el transcurso del día; dicho campo traspasa todas las células de sus cuerpos físicos y las alimentan con la fuente divina.

Sientan como ese resplandor les brinda un agradable calor gracias al poder de la fuerza divina que forma parte de la vida de cada uno de ustedes y siéntanse refugiados dentro de ese capullo de protección, ya que se trata de una bendición especial, la cual les ofrece el potente poder de cambio que posee la Llama Violeta. Permítanse ser cubiertos por ella, porque a través de esta Llama todo lo negativo que pueda haber en sus vidas es disuelto de forma definitiva.

Si están presentando problemas en su mundo externo, no permitan que éstos lleguen a instalarse en el interior de ustedes. Invoquen a Sant Germain y él les ayudara a vencer cualquier dificultad que les agobie.

Magneticen el agua de la vida

Durante las mañanas, llenen un vaso con agua limpia; eleven su brazo izquierdo y pongan la palma hacia arriba, colocando la palma de la mano derecha en el vaso, con el fin de bendecir el agua, después digan lo siguiente: “ Soy la Presencia Divina, contienda dentro de este vaso de agua donde se encuentra la Divina Esencia de la vida y la beberé en este momento para renovar con perfecta salud mi cuerpo físico y espiritual”. Después beban el agua, sin bajar la mano izquierda que durante todo el proceso debe estar elevada, y pasen su mano derecha por su barriga varias veces, comenzando por el lado izquierdo, para después subir al arco de las costillas, pasen al lado derecho y finalmente bajen hacia el lado izquierdo de la ingle.

Tienen que realizar este ejercicio justamente como hemos descrito. Intenten visualizar como el agua pasa a través de cada órgano y le da vida a cada una de las células de su cuerpo. Y digan varias veces: “ Soy la perfecta salud manifestándose en todos los órganos que forman parte de mi cuerpo”.

Utilicen la Luz Violeta durante el baño

En el momento en que sientan que el chorro de la ducha entra en contacto con sus cuerpos por las mañanas, visualicen que los rayos del agua están siendo traspasados ​​por la Luz de Llama Violeta, de este modo, podrán sentir como todo aquello que los oprime se va con el agua. Al hacerlo, sanadoras y purificadoras energías los traspasaran y cubrirán, ofreciéndoles un sentimiento del más puro amor .

Elijan el Programa

Es preciso que no vuelvan a llamar programas de temor, rabia y duda de nuevo, ya que a través de ellos se exponen a sí mismos hacia manipulaciones y ataques en cada una de las esferas de sus vidas. Ábranse hacia los caudales de Luz que su propia Divina Fuente pone frente a ustedes para hacerle frente al temor, la enfermedad y cualquier problema que les presente este mundo.

El perdón como fuerza de sanación

Es esencial que logren perdonar, dejando realmente atrás cualquier sentimiento o pensamiento negativo, ya que de otro modo su cuerpo físico no tendrá la posibilidad de gozar una perfecta salud. Así que utilicen las fuerzas de la Llama Violeta y no se desanimen, recuerden que su cuerpo requiere de purificación para poder prepararse para la nueva era .

Respiren adecuadamente

Utilicen el campo de protección que les ofrece la Llama Violeta para respirar adecuadamente, recuerden que respirar es vivir, además la respiración rítmica y profunda supone una excelente base para desarrollar una perfecta salud. Sin embargo, el elemento aire cuenta con cierta dificultad para lograr conservarse purificado siempre dentro del planeta Tierra, por ello deben invocar a la Maestra Aries, soliciten su ayuda y ella les brindara su abrigo para que puedan respirar de manera adecuada. El abrigo los mantendrá protegidos ante los desagradables olores de cualquier tipo y ante diferentes clases de irradiaciones nocivas.

Sanación para las amistades

Si desean sanar a cualquier persona, apelen a su presencia individual del “Yo Soy” con el fin de dosificar adecuadamente la irradiación de Llama Violeta. Para ello, digan las siguientes las palabras: “Oh, poderoso, Yo Soy dentro de la corriente de vida de -nombre de la persona que quieren sanar, deja que fluya tu energía electrónica alrededor de todas las células que conforman su cuerpo, brindándole un perfecta salud rápidamente”.

Al utilizar estas energías sanadoras, es preciso que visualicen que todo ocurre dentro de su campo de luz protector; eleven su mano izquierda completamente abierta, sientan como fluyen las energías divinas y permítanles pasar a través de su corazón para luego, con su mano derecha, enviarlas a la persona que está siendo sanada gracias al poder de la Llama Violeta. Esta persona podría encontrarse cerca o lejos al realizar la sanación, ya que para la esfera espiritual no existe ningún tipo de distancia.

Lleven Luz al resto del mundo

Lleven con ustedes la Llama Violeta siempre a cualquier lugar que vayan, anclándola a todos los sitios que visitan. Para ello tienen que visualizar la forma en que su cuerpo se encuentra repleto por la Llama Violeta y cómo ésta se establece sobre el suelo en cada lugar al que van.

La nueva tecnología de la Llama Violeta

Las frecuencias de la quinta dimensión que forman parte de la Llama Violeta brindan la oportunidad de transmitir de manera sencilla, programas y/o patrones de perfección sobre el cuerpo causal de Dios Padre-Madre los cuales nos gustaría que manifiesten en sus vidas. Empezaremos con una invocación y luego escogemos aquellos programas que quisiéramos transmitirles, para después solicitarle a la Presencia del “Yo Soy” que nos preste su ayuda. La transmisión tiene lugar de forma instantánea y automática, bastante parecida a la manera en que se lleva a cabo el proceso de un disco con algún nuevo programa para un ordenador.

Después de transmitir el programa, la Presencia del “Yo Soy” usa la tecnología de la Llama Violeta con el propósito de examinar de forma cuidadosa cada uno de los registros, temores, memorias, bloqueos, sistemas de creencias, etc., que cada uno de ustedes presenta en las distintas dimensiones y estructuras de tiempo, no solo conocidas sino también desconocidas. De este modo, todas aquellas ideologías, acciones, palabras y/o sentimientos que hayan experimentado en alguna de sus existencias, entrarán en conflicto con el nuevo programa, ya que cuando éste logra ser identificado, cambia y elimina todo lo anterior.

De la misma forma, ustedes cuentan con la habilidad para transmitir programas no solo a familiares y amigos, sino a cada ser que forma parte de la Humanidad. Y para ello, solo basta con invocar la Presencia del “ Yo Soy ” y después solicitar que el programa se transmita según lo que dicta el plan divino . Para alcanzar su propósito colectivo dentro de este mundo, todos los seres de luz han agrupado los programas que vamos a transmitir, según el contenido. Asimismo, vamos a invocar a amistades, familiares ya cada miembro de la familia que conforma la humanidad y para esto, el primer paso a realizar, consiste en invocar a Dios Padre/Madre, a la Presencia del “Yo Soy” personal de cada uno ya la Presencia del “Yo Soy” de la Humanidad..

Mediante la presencia sagrada de Dios, y la Presencia del “Yo Soy”, hoy yo invoco

A Dios Padre/Madre, a mi presencia personal del Yo Soy, a la presencia del Yo Soy de la Humanidad ya todos los seres de luz que conforman la compa a del cielo. Hoy invoco en este momento a la Llama Violeta de la quinta Dimensi n. Invoco la Presencia del Yo Soy de cada integrante de mi familia, de cada una de mis amistades y de cada uno de los Seres que conforman la familia de la humanidad, con el fin de que transmitan estos programas a todas las personas dentro de este mundo seg n su bien mayor individual y sus planes divinos personales. Y yo empiezo

Querida Presencia del Yo Soy, transmite, aqu y ahora, todos aquellos programas que forman parte del cuerpo causal de Dios con el prop sito de generar un flujo infinito de libertad, abundancia y Suministro Divino para cada ser que habita la Tierra. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi presencia individual del Yo Soy se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el prop sito de transmutar y prescindir de todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del Yo Soy, transmite en este momento cada uno de los programas del Cuerpo Causal de Dios con el fin de alcanzar salud vibrante, eterna juventud, belleza reluciente, etc Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del Yo Soy se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el prop sito de transmutar y destruir todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del Yo Soy, transmite, aqu y ahora, todos los programas que conforman el Cuerpo Causal de Dios con la finalidad de alcanzar los mejores h bitos, no solo de Salud, alimenticios y deportivos, sino tambi n mejores h bitos laborales, de recreaci ny relajaci n, y por supuesto, mejores h bitos de meditaci n, devoci n espiritual y contemplaci n. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del Yo Soy se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el prop sito de transmutar y quitar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del Yo Soy, transmite a esta hora los nuevos programas del Cuerpo Causal de Dios con el fin de alcanzar la vida familiar divina, autentica comprensi n, amor divino, relaciones amorosas, sexualidad divina, mayor y mejor comunicaci n, adoraci n, un gran coraz n abierto y uni n para la Familia de la humanidad. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del Yo Soy se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el prop sito de transmutar y descartar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del Yo Soy, transmite aqu y ahora, cada uno de los programas que se encuentran en el Cuerpo Causal de Dios para poder alcanzar finalmente armon a, paz eterna y equilibrio en cada aspecto de la Vida. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del Yo Soy se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el prop sito de transmutar y dejar atr s todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del Yo Soy, transmite en este momento todos los programas que conforman el Cuerpo Causal de Dios con la finalidad de alcanzar la Auto-capacitaci n, gran autoestima, xito, evoluci n espiritual, realizaci n, mayor conciencia divina, prop sito divino, iluminación y percepción divina. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del “Yo Soy” se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser con el propósito de transmutar y expulsar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del “Yo Soy”, transmite hoy aquellos programas que forman parte del Cuerpo Causal de Dios para permitirme obtener una mayor percepción y lograr abrir por completo mi corazón, para permitirme alcanzar una comunicación telepática con los Reinos Angélicos, la Compañía del Cielo y los Reinos Elementales por medio de la mente. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del “Yo Soy” se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser, con el propósito de transmutar y eliminar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del “Yo Soy”, transmite todos los programas del Cuerpo Causal de Dios con el propósito de encontrar una mayor creatividad que se inspire de la música, sonido, canto, baile, entonación, educación, movimiento y arte. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del “Yo Soy” se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser, con el propósito de transmutar y alejar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del “Yo Soy”, transmite hoy cada uno de los programas que componen el Cuerpo Causal de Dios, para permitirme alcanzar la alegría, la risa, la diversión, el frenesí, el éxtasis, la sorpresa y sobre todo, para permitirme auto-expresarme. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi Presencia individual del “Yo Soy” se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser, con el propósito de transmutar y excluir todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Querida Presencia del “Yo Soy”, transmite aquí y ahora, en este momento cada uno de los programas que son parte del Cuerpo Causal de Dios, con el fin de alcanzar la mayor manifestación física que se pueda del Cielo dentro de la Tierra. -Pausa-

Los programas son transmitidos exitosamente y mi presencia individual del “Yo Soy” se encuentra escaneando cada una de las facetas que componen mi Ser, con el propósito de transmutar y quitar todas aquellas cosas que puedan entrar en conflicto con los nuevos programas. -Pausa-

Hoy acepto con cada una de las fibras que conforman mi Ser, que todos los programas que provienen del cuerpo causal de Dios, han sido transmitidos de manera exitosa. Del mismo modo, acepto que mi presencia individual del “Yo Soy” va a actualizar constantemente cada uno de estos programas, con el fin de eliminar todos los días todas aquellas cosas que se encuentran dentro de mí Ser y que podrían entrar en conflicto con los nuevos programas que vienen del cuerpo causal de Dios .

Con la mayor humildad, gratitud y Amor que es posible, aquí y ahora, yo lo decreto de esta manera.

72 Invocaciones para la Llama Violeta

Solicito el perdón para las faltas que he cometido y para las que ha cometido la humanidad: “Padre perdónalos, porque no saben lo que están haciendo”. En el nombre sagrado de Dios, yo solicito:

-Realizar la solicitud-

¡Llama Violeta, Estimada y bendecida!

Llama Violeta que emana del corazón de Sant Germain, desciende ahora sobre mi corazón.

Llama Violeta, te agradezco (x3)

Llama Violeta que emana del corazón central de Dios Padre/Madre.

¡Llama Violeta del Perdón, la Misericordia y el Cambio!

Llama Violeta de la Liberación y el Espíritu Santo.

¡Llama Violeta de la Libertad, la Justicia y el Amor!

¡Llama Violeta de la purificación, la alegría y la auto-elevación!

Llama Violeta del Querido Sant Germain y su Amada Pórcia.

Sant Germain, escúchanos, bendícenos y libéranos.

Llama Violeta, desciende y llena mi corazón en este momento (x3)

Llama Violeta, llena cada una de las células que conforman mi Ser.

Llama Violeta limpia mi alma, mente y cuerpo. ¡Purifícame!

Llama Violeta purifica tanto mis pensamientos como mis sentimientos, eliminando cualquier sentimiento, odio, envidia, pena o rabia que haya en mí.

Llama Violeta libéranos de la codicia, pasiones, lujuria y ambición.

Llama Violeta, libéranos de la falsa realidad espiritual y la oscuridad.

Llama Violeta, líbranos de la envidia y los celos.

Llama Violeta resplandeciente, libéranos del ego y el orgullo.

Llama Violeta, líbranos de cualquier duda y desconfianza hacia Dios.

Llama Violeta, libra al pueblo de Dios con el fin de que todos logren entender y aceptar la Presencia Divina que se encuentra en su interior.

¡Yo clamo por la herencia divina que me corresponde debido a mi Conciencia Cristica!

“Yo Soy” Luz de la Llama Violeta (x3)

“Yo Soy” el Fuego de la libertad.

“Yo Soy” el Fuego de la compasión.

“Yo Soy” el Fuego del cambio.

“Yo Soy” el Fuego de la justicia.

“Yo Soy” el Fuego del perdón.

“Yo Soy” el Fuego de la misericordia.

Esparce tu Luz alrededor de todo el planeta Tierra (x3)

En el nombre de mis superiores, deseo que sucedan en mi vida cambios solamente positivos.

Querido Sant Germain, cúbreme con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre mi hogar con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre la ciudad donde vivo con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre el estado donde vivo con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre el país donde vivo con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre toda la Tierra con la Luz de la Llama Violeta.

Querido Sant Germain, cubre cada bosque, mar, río y tierra dentro del planeta con la Luz de la Llama Violeta.

Llama Violeta, elimina totalmente el núcleo de cualquier conspiración que haya en contra de la evolución divina del mundo.

Espirales de Luz Violeta, eliminen el núcleo de cualquier temor o duda que haya en todos los hijos de Dios.

Misericordia para cada ser de la humanidad (x3)

En el nombre sagrado de mi Cristo Individual, hoy invoco a toda la jerarquía del Séptimo Rayo que emana de la Llama Violeta.

Estimado Sant Germain y Pórcia, regentes de la Era de Acuario.

Estimados Elohim Vitoria y Arturus

Estimada Santa Ametista y Arcángel Ezequiel.

Estimada Kuan Yin, diosa de la misericordia.

​​Estimada Diosa de la libertad, Madre de todos los exiliados.

Vengan junto a sus legiones de ángeles.

Vengan sobre nubes de libertad, gloria y cambio.

Vengan todos y bríndennos la misericordia que emana del corazón de Dios, con el propósito de sanar al planeta Tierra.

Liberen a todos los hijos de la luz (x3)

Purifiquen nuestro planeta a través de la sagrada y poderosa energía que posee la Llama Violeta.

Limpien las calles, ciudades y cada lugar de la Tierra.

Purifiquen nuestro cuerpo, conciencia, mente y especialmente, nuestra alma.

Líbrennos de la ignorancia.

Líbrennos de la violencia y la maldad.

Líbrennos de la opresión y la injusticia social.

Libren a los jóvenes de las drogas, el alcohol y la nicotina.

Libren a los niños de cualquier tipo de violencia.

Libren al pueblo de Dios de la miseria, el hambre y el sufrimiento.

Hoy invocamos al Divino Espíritu Santo con el fin de eliminar la maldad que hay en el planeta.

En el nombre sagrado de Sant Germain, amplia hoy la conciencia de la humanidad a través de la Llama Violeta.

Que la Luz de libertad de la Llama Violeta, elimine cualquier tiranía y totalitarismo que exista en la Tierra.

Invocamos a la jerarquía del Séptimo Rayo que emana de la Llama Violeta.

L brennos del terrorismo.

L brennos de las guerras.

Desciende Llama Violeta para sanar al planeta de toda corrupci n.

Desciende Llama Violeta para purificar el sistema de salud.

Desciende Llama Violeta purificar el sistema educativo.

Desciende Llama Violeta purificar el sistema judicial.

Desciende Llama Violeta purificar los ej rcitos.

El planeta Tierra es el fuego resplandeciente de Llama Violeta (x3)

Convertirse en un servidor del mundo y guardi n de la Llama Violeta

Queridos maestros, cada uno de ustedes que forma parte de la evoluci n, parte de los l deres; ustedes que se encuentran esclareciendo el camino que de alguna manera gu a el futuro de aquellos que han decidido seguirlos, de modo que logren avanzar con mayor velocidad y gracia. Resulta de gran importancia cualquier esfuerzo que realicen, incluso los m s peque os, ya que incrementan su consciencia sobre la Luz que tiene la estructura de las creencias que componen la conciencia de masa .

Todos ustedes son los valerosos que se encuentran anclando la purificada Luz que posee la nueva Creaci n . Ustedes son quienes se encuentran ayudando a eliminar completamente cualquier tipo de ense anza distorsionada, restrictiva y/o perjudicial que haya tenido lugar en el pasado, las cuales fueron concebidas con el fin de controlar a toda la humanidad a trav s de la intimidaci ny el temor. Ustedes son quienes se encuentran purificando y colocando a la disposici n de los dem s las nuevas t cnicas, ense anzas y directrices, que les ser n de ayuda para optimizar sus habilidades, al mismo tiempo que los capacitan para comenzar a usar todos esos talentos ocultos que poseen de auto-maestr a .

Todo lo que se encuentra dentro del Universo se gener directamente desde la esencia del coraz n de la suprema fuente creadora, en el que todo era totalmente perfecto; no obstante, dicha perfecci n resultaba ser autosuficiente en el gran vac o . La fuente quiso propagarse y revelar varios de los infinitos potenciales internos que tiene. Todos ustedes se tratan de una chispa que emana de la esencia de la fuente y cada uno se encuentra dotado por esa célula divina de infinito potencial.

El Universo donde cada uno de nosotros existimos, ahora se encuentra inmerso dentro de un asombroso proceso de cambio . Los planetas se encuentran cambiando de lugar y en consecuencia, se acercan mucho más hacia al sistema solar al que pertenecen; las galaxias se encuentran expandiéndose al mismo tiempo que se mueven hacia arriba o abajo, según la perspectiva del observador. Asimismo, las nuevas galaxias se encuentran pasando por períodos de formación mientras que la presión para expandirse es accionado a través de una enorme infusión de Partículas de la Fuente de Vida/Luz, al mismo tiempo que las semillas-pensamientos para la nueva Creación se encuentra ingresando dentro de la conciencia de cada uno de los Seres Conscientes.

Debemos recordarles también, que a medida que ustedes profundizan en mayor medida dentro de la auto-maestría, se encuentran formándose como guardianes de la Llama Violeta, la energía cósmica y las Partículas Adamantinas que conforman la más pura esencia de amor de la fuente. Al optimizar su capacidad para proyectar un amor incondicional, cada uno de ustedes estará formándose como guardianes de la Voluntad Divina, aquello que se puede describir como unidades de poder de pensamientos sagrados que se inspiran y son transmitidos a través del consejo cósmico de luz que los reinos superiores les envían, siendo necesario esforzarse y manifestar acción; debido a que ustedes se encuentran conscientes, deben saber que para toda acción existe una reacción . El tratar y fallar dirige hacia una mayor conciencia de aquellas cosas que funcionan y las que no, así que realizar una acción errónea, sin tener deseos de hacer daño, no es considerado como algo malo, ya que conforma el proceso de aprendizaje .

El amor incondicional e inteligente, trata del resultado de cuando el alma pasa a ser una fuerza interna dominante y la personalidad del cuerpo permanece controlada. Mientras se regresa al interior, los pensamientos se hacen mucho más armoniosos y dejan de ser críticos, ya que comienzan a resonar a través de una frecuencia superior, cosa que optimiza la firma energética de cada uno. Es preciso que todos ustedes conserven abierto el canal de comunicación que existe entre el cerebro y el alma, mediante la mente, lo cual desencadena el pausado proceso en el que consiste la reactivación de la glándula pineal, al igual que la apertura del portal hacia la Mente Sagrada, la cual se encuentra ubicada cerca de la corona, cabeza, dentro de la parte trasera del cerebro. En el momento en que sus frecuencias logran alcanzar cierto grado de compatibilidad, todas aquellas membranas de luz que se encuentran en la entrada de la mente y el corazón sagrado, comienzan a disolverse, por lo que todos ustedes de forma progresiva reciben acceso hacia la caja fuerte interna donde están guardados el Amor y la Sabiduría.

Al ser candidatos dentro del camino, a medida que avanzan, les van a ser reveladas mayores verdades cósmicas . No obstante, todos ustedes tendrían que ser conscientes sobre los principios menores de la sabiduría eterna, dado que ésta se expande continuamente con el fin de agregar las leyes, normas y verdades exclusivas que componen el próximo nivel de la existencia, ya que se trata de un interminable ciclo en el que la conciencia asciende. Dicha ascensión, consiste en la expansión mental, la cual permite acceder a un estado de conciencia del Ser superior.

Nosotros nos encontramos obligados a prestarles ayuda para que logren expandir su conciencia al máximo, de modo que poco a poco puedan incluir conocimientos acerca de toda la humanidad, el planeta Tierra y su sistema solar, además del funcionamiento del mismo, la galaxia y mucho más…

Poco a poco, cada uno de usted se encuentra quitando su energía y atención de la antigua y poco funcional realidad de la 3era y 4ta dimensión ; la cual a causa de ello, se desvanecerá y terminará por dejar de existir, dado que ya ustedes no se encuentran alimentando la energía de dicha dimensión, debido a que ustedes ya no están concentrándose en el pequeño yo, y su principal propósito es llegar a ser un ser galáctico y con ello, alcanzar la mayor conciencia universal.

Un Maestro de sí mismo, suele estar siempre en busca de la verdad en sí mismo y ​al encontrarla vive y experimenta dicha verdad dentro de toda su mayor capacidad. Un maestro pone todo su esfuerzo en enfrentarse no solo al mundo, sino también al enorme drama del mismo, siempre desde un punto de vista superior, de tal manera que el escenario de mayor tamaño se encuentre disponible. Progresivamente, el tiempo se hará flexible, debido a que irán mucho más allá de la continuidad lineal espacio-tiempo. Dentro del futuro cercano, su forma de apreciar las cosas se hará más panorámica, al mismo tiempo que su visión periférica se expande de manera significativa, lo cual se debe a un fenómeno, que anteriormente ya les ha ocurrido a varios líderes del camino .

Existe una enorme preocupación sobre que la devastación del mundo como se conoce se encuentra acercándose. Aceptamos que eso es verdad y seguirá por cierto tiempo mientras que el planeta tierra se libera de todos aquellos patrones y energías negativas, ya que Gaia se esfuerza constantemente en solucionar todos los daños que ha sufrido el planeta desde que el hombre se encuentra en él, a través de los pensamientos y todas las acciones negativas que año tras año lleva a cabo la humanidad.

Seres que habitan en los reinos superiores, el comprometerse realmente con solucionar la mayor cantidad posible de daños que sufre constantemente la Madre Tierra y es que a medida que avanzan, cada uno de ustedes se encuentran siendo provistos por todas aquellas herramientas y energías sagradas que puedan llegar a requerir para poder llevar a cabo esta labor; no obstante, se encuentra en ustedes el aceptar y utilizar dichas energías y herramientas de manera apropiada. El ascenso de cada uno, al igual que la ascensión de la tierra, se encuentra inexorablemente vinculados, y por nuestra parte, nos hemos comprometido a prestarles nuestra ayuda de cualquier modo que sea posible.

Queridos seres de Luz, somos conscientes de que resulta doloroso experimentar e incluso ver la forma en que grandes regiones llenas de vidas son devastadas, lo cual acaba con las mismas, mientras más cerca de casa tiene lugar uno de estos eventos, más desconcertante y doloroso resulta; no obstante, si cada uno de ustedes se forma como servidor del mundo y guardianes de la Llama Violeta que emana del Corazón de la Fuente, tendrán la oportunidad de elevarse sobre todo aquello que está sucediendo a su alrededor. Si entendemos que la devastación que se encuentra teniendo lugar alrededor de la costa del golfo de Estados Unidos se trata de una representación, al igual que lo son los huracanes, inundaciones y sequías, además del dolor y el sufrimiento que han generado las constantes guerras que suceden en todo el planeta. Pero para lograr ser servidores del mundo, es preciso que ustedes continúen esforzándose con el fin de realizar las trasformaciones y cambios que se requieren dentro de su vida personal, para regresar finalmente a un estado de armonía y equilibrio interno, propio de los “ Maestro de Sí Mismo ”.

Iniciación: Aspectos para ser un guardián de la Llama Violeta

La visualización y la atención concentrada, además de un claro sentido de gratitud resultan ser aspectos imprescindibles para poder activar y usar de forma efectiva la llama Violeta. Es preciso que se concentren en su visión interna, en su tercer ojo y en caso de que aún no cuenten con la capacidad para apreciar y visualizar los colores, no se preocupen, ya que podrán desarrollarlo a medida que pase el tiempo, al llevar a cabo frecuentemente la práctica de realizar decretos y repetir distintas afirmaciones, al mismo tiempo que meditan acerca de la visión de la Llama Violeta . Dos veces diarias, sería la cantidad perfecta; no obstante, todo el tiempo que puedan dedicar a realizar esta práctica siempre va a ser beneficioso.

Frente a la Mente Sagrada, tienen que enfocarse en el corazón sagrado e intentar sentir la presencia divina en su interior, al mismo tiempo que realizan la declaración, lo cual dará lugar a que se activen los átomos-semillas que se encuentran adormecidos dentro de sus 4 cuerpos inferiores. Los mismos, empezaran a vibrar, mientras se mueven y cambian no solo de forma interna, sino también externa y es que al tener una mayor habilidad, la capacidad para irradiar la Llama Violeta que cada uno de ustedes posee, se incrementará, por lo que comenzará a fluir alrededor de ustedes haciendo círculos concéntricos que a medida que avancen se harán mayores.

Antes de empezar su petición, les recomendamos realizar varias respiraciones profundas y en caso de que se encuentren familiarizados con la respiración del infinito, les sugerimos realizar 1 serie de 12 respiraciones sagradas. Después, realicen la siguiente petición:

Pido que la Llama Violeta del perdón brille a través de mí ya mi alrededor, no solo en este momento, sino a partir de ahora, propagándose constantemente tanto como la ley cósmica se lo permita, hasta que finalmente me encuentre libre de cualquier creencia que me aleje de la verdadera realidad, sobre mi perfecta naturaleza Divina. Yo represento la presencia de Dios que se manifiesta dentro del mundo físico de las formas, y por eso acepto plenamente mi derecho divino innato al igual que mi misión.

Involucrado dentro del brillo que emana de Dios Padre/Madre, hoy invoco a todas las energías del Fuego Sagrado que se encuentran en el interior de mi célula divina perteneciente al núcleo diamantino, la cual se encuentra dentro del núcleo de mi sagrado corazón. En el sagrado nombre del “Yo Soy”, hoy invoco a la Llama Violeta con el propósito de hacer brillar el átomo-semilla que se encuentra en medio de mi corazón sagrado . Dentro de lo más profundo del fuego blanco que posee mi presencia de “Yo Soy”, por las cualidades que posee el séptimo rayo y por las virtudes que tienen los Arcángeles Zadkiel junto a Lady Ametista, por el poder divino que le fue concedido a los Maestros Ascendidos, Sant Germain y Lady Portia, hoy ya través de este medio, decreto que:

Yo, en este momento acepto y me encuentro dispuesto a ser un Guardi n de la Llama Violeta . Yo hoy, en este momento, invoco al Divino Fuego Sagrado con el fin de que llene hasta el n cleo mi cuerpo f sico con su luz, y permita que se active la memoria de mi Alma sobre la conciencia Divina de mi existencia y el dise o original que tiene mi destino dentro del Universo. Yo, invoco hoy la Llama Violeta para que llene no solo mi cuerpo f sico, sino tambi n emocional, mental y et rico, adem s de mi alma y ADN y ARN, con el prop sito de eliminar los aspectos negativos que hayan dejado en mi todo tipo de existencias previa, presente o futura dentro de esta realidad o dentro de alguna que sea menor y no se encuentre alineada con la voluntad divina de Dios Padre/Madre.

De igual manera, pido al Consejo C smico de Luz que considere y evalu mi petici n de permitirme ser parte del Grupo de Servidores del Mundo . Asegurando que yo, fielmente me encargar de integrar y esparcir al mundo la mayor cantidad posible de Part culas Adamantinas de Luz, de la luz de Llama Violeta que posee mi cuerpo f sico. Siempre dar lo mejor de m para poder alcanzar mi bien mayor, al igual que el bien mayor de todos los seres, el planeta y de todo aquello que forma parte de la Creaci n. Siempre har todo aquello que se encuentre a mi alcance para lograr servir de manera fiel y ser completamente digno de recibir este gran e indescriptible honor .

Deben saber, que al ser servidores del mundo, cada uno de ustedes se estar uniendo a aquellos otros candidatos que d aad a se encuentran esforz ndose por alcanzar finalmente la conciencia de grupo, los cuales tambi n poseen una enormes ganas de ayudar plenamente a la humanidad. Tanto el pensamiento intuitivo como la orientaci n de aquellos seres que forman parte del Consejo C smico, van a ser la norma y su conocimiento sobre las verdades superiores se ver significativamente apresurado y aumentado, al igual que su proceso de ascensi n . Ya que los maestros que conforman el consejo c smico de luz, no comparten sus conocimientos de manera p blica, sino que ense an a trav s de sus disc pulos, a todos aquellos que se encuentren preparados de verdad para recibir dichos conocimientos de sabidur a superior. Por lo general, los disc pulos m s avanzados, suelen trabajar tras bastidores; no obstante, un exclusivo grupo se encuentra ense ando de forma activa alrededor del mundo, porque inspirar a los servidores del mundo es su labor m s significativa.

Queridos, existen pir mides de servidores del mundo que se encuentran siendo organizadas en todos los subplanos que conforman la 5ta dimensi n, al igual que en los subplanos inferiores que forman parte de la 6ta dimensi n. Mientras que la Firma Energ tica de cada uno de ustedes resuena a trav s de una frecuencia superior, podr n tener un mayor acceso a la siguiente pir mide de servidores del mundo, la cual se trata de una dimensi n superior.

Lo que muestran los Signos Astrol gicos

Urano, el planeta regente del signo de Acuario, que además es 1 de los 3 “ dioses del cambio ”, normalmente se encuentra vinculado con los procesos de rupturas radicales, las cuales marcan un momento de transformación . A un lado de Urano está Júpiter, al cual los antiguos solían considerar como “ el Gran Benefactor del Zodíaco ”, igualmente se encuentra vinculado con los avances dentro del paradigmas ideológicos.

Explicaremos el significado que posee esa conjunción de la siguiente manera y es que aa comienzos del año 1762, ambos astros ( Urano y Júpiter ) se encontraban alineados en Aries. Ese año comenzó la guerra que tuvo lugar entre España, quien era la potencia naval más grande de aquel tiempo e Inglaterra, quien después se convirtió en la mayor potencia. Durante esa época, el gran imperio ibérico estaba caminando al final, mientras que el naciente imperio anglosajón se encontraba empezando a florecer.

En el año 1845, los dos astros estaban otra vez en Aries; durante ese año, fue promulgada la “ Ley Aberdeen ” por parte del parlamento británico, la cual consistió en un paso determinante para la posterior liberación de los esclavos, siendo éste un suceso que logró tener un profundo impacto tanto dentro de las relaciones sociales como en las económicas que tuvieron lugar a partir de ese momento.

Durante el mes de julio del año 1927, se llevó a cabo el primer recorrido de un avión sin escalas a través del Atlántico, la cual fue realizada por Charles Lindbergh, quien pilotaba su “Spirit of Saint Louis”. En el mes de agosto de ese mismo año, una revuelta del ejército chino causa que surja lo que luego se conoció como “ El Ejército Rojo ”, el cual desempeño un importante papel dentro de la revolución que cambió a dicho país, mismo que actualmente se encuentra sobre la base del peso que posee el planeta Tierra. Asimismo, durante 1927, se promulgó la “ carta del trabajo ” por parte de Benito Mussolini, la cual convirtió en estado corporativo a Italia, acción que abrió el camino para el Fascismo, cuando Josef Stalin expulsó a Leon Trotsky y, pasa a ser el líder no solo del PC, sino también de la URSS.

Como es posible apreciar, esta alineación siempre apunta hacia transformaciones completamente radicales y parte en el encuentro entre Urano y Júpiter en el signo Aries, aún falta la posición de Saturno, considerado el señor de las cosechas y el tiempo, por lo que se genera una oposición total frente a la conjunción Urano-Júpiter. Junto a Saturno se encuentra Marte, llamado también “ El señor de la guerra ”, mientras que Plutón, quien también es otro “dios del cambio”, genera una cuadratura en el signo Capricornio.

Como se puede percibir “ el bicho se encuentra rodeado ”. Tanto el viejo como el nuevo se encuentra frente a frente con el fin de enfrentarse, basta con “empujar” un poco y ya no habrá hacia donde correr. Al suceder esto, el momento que se genera brinda una sola alternativa: cambiar. Saturno y Marte indican que es posible aferrarse con uñas y dientes a los antiguos estilos de vida, pero ¿se encuentran dispuestos a cambiar? ¿Conocen aquello que es preciso cambiar? El cambio planetario se encuentra golpeando la puerta, por lo que, o se acepta esa onda y se continua avanzando con fuerza, o la misma fuerza se encargará de agarrar y romper la espina dorsal que genera sus resistencias. El momento de cambiar es este, no hay otro. A este punto es bueno recordar una de las frases de Shakespeare: “La culpa, estimado Brutus, no recae sobre las estrellas, sino en nosotros mismos”.

Article Següent