Encanteris per Maite Barnet

  • 2015
Taula de continguts amagar gener QUE SON 2 COM FUNCIONEN 3 Tinguem-ho EN COMPTE 4 TAMBÉ EXISTEIXEN ENCANTERIS POSITIUS 5 EL VALOR DE LA PARAULA I LA INTENCIÓ

Moltes persones en l'actualitat recorren a la utilització d'encanteris i conjurs per a la realització dels seus desitjos. Es paguen quantitats importants de diners i en ocasions s'aconsegueix allò que es desitja però hem de tenir en compte l'impost afegit i ocult que la utilització d'aquestes estratègies comporta.

QUE SÓN

Un encanteri és en realitat una emanació energètica d'alta potència feta de manera conscient per una persona sobre una altra per influenciarla, fer-li mal o aconseguir alguna cosa d'ella.

Qualsevol forma de màgia blanca o negra i algunes formes de treball "energètic" amb la finalitat d'aconseguir alguna cosa d'una persona són en realitat encanteris.

COM FUNCIONEN

En primer lloc hem de recordar que els encanteris utilitzen una quantitat d'energia molt important que en la majoria dels casos és energia negativa. Aquesta energia en forma de vibració es desplega per aconseguir el seu objectiu barrejant-se amb energia del seu mateix nivell i tipus de vibració per augmentar la seva potència i aconseguir l'efecte desitjat. És per aquest motiu que la màgia negra és més utilitzada i més ràpida a l'hora d'obtenir resultats, donada la gran càrrega de negativitat en què el nostre planeta i la nostra societat viuen immersos i que actua com a catalitzador o activador del procés.

Els encanteris de màgia negra es basen en la negativitat i l'odi, no hem de perdre de vista aquesta premissa. Qualsevol manifestació d'odi i foscor actuen de dinamitzador natural i catalitzador del procés i en aquests temps que ens toca viure és més forta que la vibració d'amor en la majoria dels casos.

Qui realitza l'encanteri repeteix en realitat paraules a manera d'oració o mantra i sol revestir aquest acte de rituals simbòlics per augmentar la seva potència d'irradiació. Amb això s'aconsegueix posar en moviment forces sobrenaturals i entitats ja existents o creades a propòsit per a l'ocasió a través de la força mental de la persona que realitza el procediment.

Solen realitzar-se durant la nit ja que les hores de foscor ja que aquest és el temps en què les forces encarregades de la creació de l'univers i evolució de l'home estan en acció. És en aquests moments quan el vel entre la realitat i el món ocult és més lleu i el poder creador o generador de l'efecte desitjat és més gran.
En molts casos tenen el poder de despertar i alliberar esperits i forces d'ultratomba. La conseqüència principal d'aquest acte és que aquestes entitats queden lliures un cop ha finalitzat la tasca per a la qual han estat convocades i com a portadores de negativitat continuen augmentant i escampant la mateixa sense que siguin retornades al seu lloc d'origen.

En l'actualitat són cada vegada més les persones que ofereixen els seus serveis per a realitzar encanteris i conjurs, màgies al cap ia la fi per obtenir qualsevol desig. Els més comuns són els encanteris d'amor, obtenció de diners i béns materials, curació, fertilitat ...

Tinguem-ho EN COMPTE

És important recordar que no són un joc, que res ni ningú garanteix resultats i que en qualsevol cas si el suposat "mag" invoca forces negatives, cosa que qui contracta, sovint desconeix, les conseqüències poden ser de risc per a qui requereix aquests serveis tot i que aparentment aconsegueixi l'objectiu per al qual es va realitzar.

Malalties, estats alterats de consciència, incapacitat d'avançar, símptomes físics i emocionals ... són tan sols algunes de les conseqüències que poden produir-se quan hi ha una utilització irresponsable de tècniques per obtenir objectius concrets.

Funcionen en molts casos independentment del preu energètic o karmic que porten implícit i poden afectar terceres persones ocasionant danys de consideració a diversos nivells.

TAMBÉ EXISTEIXEN ENCANTERIS POSITIUS

Hi ha persones que treballen des de la llum blanca per neutralitzar i intentar minimitzar en el possible els efectes d'aquests encanteris, desfer màgies, mal d'ull, alliberar d'entitats negatives, etc.

En aquests casos s'utilitza també el poder vibracional de la paraula i la intenció però sempre des de la base de l'amor i del perdó i amb la intenció de segellar, neutralitzar i evitar mals majors.

Treballar des de la llum i l'amor, des de l'energia positiva, és la clau per aconseguir contrarestar les conseqüències negatives d'un mal encanteri, així com per obrir la potencialitat d'aconseguir allò que ja estigui per defecte formant part del nostre destí amb seguretat de no danyar i no ser danyats.

EL VALOR DE LA PARAULA I LA INTENCIÓ

Tinguem molt present el valor de la paraula tant a l'hora de realitzar una afirmaci, petició, decret com en realitzar un conjur, encanteri o ritual. La paraula és al final el resultat de la intenciny les emocions que generen la utilitzaci i expressi de la mateixa i aquestes emocions són en realitat la força impulsora de tot el procés i la clau que obre portes i allibera forces o atrau la llum i permet que aquesta es manifesti.

Autor: Maite Barnet

Article Següent